تبلیغات
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی] - نحوۀ ازدواج معصومین علیهم السلام (71749)
 
پاسخ به سوالات دینی؛ اخلاقی؛ تربیتی؛ جنسی؛ زناشویی؛ اجتماعی و غیره
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی]
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
 پرسش:

باعرض سلام و خسته نباشید. نحوه ازدواج ائمه اطهار(ع) چگونه بود ویا ایشان چگونه همسری را برای خود انتخاب می نمودند؟


http://www.donyayerang.com/wp-content/themes/snapshot/functions/thumb.php?src=wp-content/uploads/23.jpg&w=690&h=500&zc=1&q=90

پاسخ:

پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زندگی مانند بقیه انسان‏ها هستند."قل انّما أنا بشر مثلكم؛(1) ای پیامبر، به مردم بگو: من بشری مثل شما هستم".
بر این اساس پیامبر(ص) و ائمه(ع) مانند مردم، و میان آنان زندگی می كردند. در خوراك و پوشاك و معاشرت و غیره با مردم تفاوتی نداشتند. از این رو برای امرار معاش كار می كردند و از محصول خود استفاده می كردند. طبیعی است كه برای فرزنددار شدن مانند افراد دیگر ازدواج می كردند.
باید برای گزینش همسر ملاك ها و معیارهای منطقی و درستی در دست داشته باشیم. بهترین ملاك ها در آیات و روایات معصومان(ع) بیان شده است -كه البته خود بدان عمل نموده و زندگی خود را به همان صورت آغاز نموده اند- توجه به آنها زمینه ساز ازدواجی سالم و هدفمند است این ملاك از سوی خالق هستی و رسولی الهی و اولیاء الهی بیان شده است. آنان با اسرار هستی آشنایند و بهترین راهنمایان زندگی هستند باید دانست كه برخورداری از هر كدام از این ملاك ها نسبی است و وجود تمام ملاك ها در یك فرد تقریبا محال به نظر می رسد.
- قرآن كریم و روایات معصومان(ع) ملاك های مهمی را برای این مسئله بیان كرده است كه در این نوشتار به چند نمونه می پردازیم:
1- ایمان و دیندارى:
متون دینى ما، اولین و مهم ترین ملاك در انتخاب همسر را دیندارى معرفى كرده است. امام صادق(ع) مى فرماید:«اگر مرد با زنى براى جمال یا مال ازدواج كند به همین امر واگذار مى شود. ولى اگر براى دیندار بودن او ازدواج كند خدا مال و جمال را نیز نصیبش مى گرداند.»(2)
و نیز رسول خدا(ص) مى فرماید:
«هر كس با زنى براى مالش ازدواج كند خدا او را به همین امر واگذار مى نماید و هر كس كه براى جمالش ازدواج كند به چیزى مى رسد كه از آن كراهت دارد و هر كسى كه براى دیندارى ازدواج كند خداوند هر سه را برایش جمع مى كند.»(3)
2- عقل و هوش:
بعد از دیندارى، عقل و زیركى از مهم ترین معیار و ملاك یك همسر خوب محسوب مى شود. اداره و تداوم و پیمودن راه راست و حل مشكلات زندگى كار آسانى نیست. اگر دو همسر با هم تفاهم داشته باشند و موقعیت یكدیگر و شرایط و امكانات زندگى را خوب درك كنند، مى توانند زندگى را بر پایه صحیحى استوار سازند و به انجام وظیفه مشغول باشند و به كانون خانواده صفا و محبت و گرمى دهند و با عقل و درایت مشكلات را حل و فصل كنند.
امام على(ع) مى فرماید: «با انسان احمق و نافهم ازدواج نكنید زیرا معاشرت با او بلایى است عظیم و فرزندانش نیز ضایع خواهند شد.»(4)
3- اخلاق نیك:
زن و شوهر یك عمر در كنار هم اند و ارتباط كلامى و غیر كلامى فراوانى با هم دارند.
بدین روى اخلاق حسنه و خوش رفتارى و نیك گفتارى در همه زندگى ها بسیار ضرورى است و بدون آن زندگى بى روح و خسته كننده خواهد بود.
زندگى با زن و مرد داراى كمالات و زیبایى، اما بد اخلاق و بد رفتار و تندخو، رنج آور خواهد بود و انسان هر روز آرزوى مرگ مى كند. زیرا دیدن حالات و رفتار و مشاهده گفتارهاى تند و خشن او از تحمل هر انسان صبور و شكیبایى خارج است.
بنابراین شرط اساس زندگى سالم، صمیمى، با نشاط و با صفا، داشتن همسرى خوش اخلاق و عفیف و نیك گفتار است.
رسول خدا (ص) مى فرماید:«اگر كسى به عنوان خواستگارى به نزد شما آمد كه خلق و دینش را مى پسندید با او ازدواج كنید و اگر به این دستور عمل نكنید. فتنه و فساد بزرگى در زمین به وجود خواهد آمد.»(5)
 
 پرسش:
باعرض سلام و خسته نباشید. نحوه ازدواج ائمه اطهار(ع) چگونه بود ویا ایشان چگونه همسری را برای خود انتخاب می نمودند؟

پاسخ:

پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زندگی مانند بقیه انسان‏ها هستند."قل انّما أنا بشر مثلكم؛(1) ای پیامبر، به مردم بگو: من بشری مثل شما هستم".
بر این اساس پیامبر(ص) و ائمه(ع) مانند مردم، و میان آنان زندگی می كردند. در خوراك و پوشاك و معاشرت و غیره با مردم تفاوتی نداشتند. از این رو برای امرار معاش كار می كردند و از محصول خود استفاده می كردند. طبیعی است كه برای فرزنددار شدن مانند افراد دیگر ازدواج می كردند.
باید برای گزینش همسر ملاك ها و معیارهای منطقی و درستی در دست داشته باشیم. بهترین ملاك ها در آیات و روایات معصومان(ع) بیان شده است -كه البته خود بدان عمل نموده و زندگی خود را به همان صورت آغاز نموده اند- توجه به آنها زمینه ساز ازدواجی سالم و هدفمند است این ملاك از سوی خالق هستی و رسولی الهی و اولیاء الهی بیان شده است. آنان با اسرار هستی آشنایند و بهترین راهنمایان زندگی هستند باید دانست كه برخورداری از هر كدام از این ملاك ها نسبی است و وجود تمام ملاك ها در یك فرد تقریبا محال به نظر می رسد.
- قرآن كریم و روایات معصومان(ع) ملاك های مهمی را برای این مسئله بیان كرده است كه در این نوشتار به چند نمونه می پردازیم:
1- ایمان و دیندارى:
متون دینى ما، اولین و مهم ترین ملاك در انتخاب همسر را دیندارى معرفى كرده است. امام صادق(ع) مى فرماید:«اگر مرد با زنى براى جمال یا مال ازدواج كند به همین امر واگذار مى شود. ولى اگر براى دیندار بودن او ازدواج كند خدا مال و جمال را نیز نصیبش مى گرداند.»(2)
و نیز رسول خدا(ص) مى فرماید:
«هر كس با زنى براى مالش ازدواج كند خدا او را به همین امر واگذار مى نماید و هر كس كه براى جمالش ازدواج كند به چیزى مى رسد كه از آن كراهت دارد و هر كسى كه براى دیندارى ازدواج كند خداوند هر سه را برایش جمع مى كند.»(3)
2- عقل و هوش:
بعد از دیندارى، عقل و زیركى از مهم ترین معیار و ملاك یك همسر خوب محسوب مى شود. اداره و تداوم و پیمودن راه راست و حل مشكلات زندگى كار آسانى نیست. اگر دو همسر با هم تفاهم داشته باشند و موقعیت یكدیگر و شرایط و امكانات زندگى را خوب درك كنند، مى توانند زندگى را بر پایه صحیحى استوار سازند و به انجام وظیفه مشغول باشند و به كانون خانواده صفا و محبت و گرمى دهند و با عقل و درایت مشكلات را حل و فصل كنند.
امام على(ع) مى فرماید: «با انسان احمق و نافهم ازدواج نكنید زیرا معاشرت با او بلایى است عظیم و فرزندانش نیز ضایع خواهند شد.»(4)
3- اخلاق نیك:
زن و شوهر یك عمر در كنار هم اند و ارتباط كلامى و غیر كلامى فراوانى با هم دارند.
بدین روى اخلاق حسنه و خوش رفتارى و نیك گفتارى در همه زندگى ها بسیار ضرورى است و بدون آن زندگى بى روح و خسته كننده خواهد بود.
زندگى با زن و مرد داراى كمالات و زیبایى، اما بد اخلاق و بد رفتار و تندخو، رنج آور خواهد بود و انسان هر روز آرزوى مرگ مى كند. زیرا دیدن حالات و رفتار و مشاهده گفتارهاى تند و خشن او از تحمل هر انسان صبور و شكیبایى خارج است.
بنابراین شرط اساس زندگى سالم، صمیمى، با نشاط و با صفا، داشتن همسرى خوش اخلاق و عفیف و نیك گفتار است.
رسول خدا (ص) مى فرماید:«اگر كسى به عنوان خواستگارى به نزد شما آمد كه خلق و دینش را مى پسندید با او ازدواج كنید و اگر به این دستور عمل نكنید. فتنه و فساد بزرگى در زمین به وجود خواهد آمد.»(5)
 

و نیر در روایات دیگر مى فرماید:
«دخترت را به ازدواج انسان متقى و پرهیزگار در آور، زیرا اگر دخترت را دوست داشته باشد او را اكرام و احترام مى كند و اگر نسبت به او بغض داشته باشد به او ظلم نمى كند.»(6)
4- عفت و پاكدامنی:
در فرهنگ دینى و سفارش پیشوایان معصوم(ع) كه اینقدر به پاكى و عفت مردان و زنان تأكید شده است براى آن است كه اگر پدر و مادر بد رفتار و ناپاك باشد و توجه به دستورات شرعى نداشته باشند، در اخلاق و روش كودك اثر نامطلوبى برجاى خواهد گذاشت و اغلب كودكان و بخصوص دختران قدم جاى قدم مادران مى گذارند.
قرآن شریف در همین زمینه مى فرماید: «مرد زناكار جز با زن زناكار یا مشرك ازدواج نمى كند، و زن زناكار را جز مرد زناكار یا مشرك، به ازدواج خود در نمى آورد، و این كار بر مؤمنان حرام شده است.»(7)
امام صادق(ع) درباره پاكى درونى و منش زنان در سرنوشت و تربیت بهتر و برتر كودكان فرموده است:
«خوشا به حال كسى كه مادرش پاكدامن باشد.»(8)
5- شرافت خانوادگى:
باید در انتخاب همسر بسیار دقت كرد و از خانواده داراى كرامت و شرافت و اصالت همسر را برگزید؛ در غیر این صورت آثار منفى رشد و تربیت خانوادگى در آینده زندگى مشترك و نسل آینده تأثیر زیادى برجاى خواهد گذاشت.
در همین زمینه قرآن كریم مى فرماید:
«سرزمین پاكیزه (و شیرین) گیاهش به فرمان پروردگار مى روید، اما سرزمین هاى بد طینت (و شوره زار) جز گیاه ناچیز و بى ارزش از آن نمى روید.»(9)
همچنین پیامبر اسلام(ص) فرمودند:
«بنگر كه فرزند خود را در چه مكانى قرار مى دهى، زیرا رگ و ریشه در فرزند اثر مى گذارد.»(10)

منابع كمكی برای مطالعۀ بیشتر:
- «مطلع مهر» روش‌های كاربردی انتخاب همسر، نویسنده: امیرحسین بانكی پورفرد.
- جوانان و انتخاب همسر، علی اكبر مظاهری.
- انتخاب همسر، نویسنده: آیت الله ابراهیم امینی.
- انتخاب عاقلانه زندگی عاشقانه، نویسنده: زینب صفری قهساره.

پی نوشت ‏ها:
1. فصلت (41)، آیه 6.
2. شیخ صدوق، محمد بن على بن الحسین ابن بابویه قمى، من لایحضره الفقیه، ترجمه على اكبر غفارى، چاپ اول، محل نشر صدوق، سال 1368.
3. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ح14، ص14.
4. كلینى، محمد بن یعقوب، اصول كافى، ج1، ص70، چاپ چهارم، محل نشر ترجمه آیت اللّه كمره اى، انتشارات اسوه، سال 1379.
5. الطبرسى، حسن بن فضل، مكارم الاخلاق، ص233، تهران، سال 1376.
6. مستدرك الوسایل، محدث نوری، ج14، ص1 و 2، چاپ مؤسسه آل البیت ،قم، سال انتشار 1408 ه ق.
7. نور(24)، آیه8.
8. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج5، ص285، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1409.
9. اعراف(7)، آیه58.
10. متقى، علاءالدین بن حسام الدین الهندى، كنزالاعمال، ج15، ص155، بیروت، مؤسسه الرساله، سال 1409.

نویسنده: مصطفی سلیمانی http://sssaghi.mihanblog.com/
نوع مطلب : خانواده، أهل بیت(ع)، ازدواج، 
برچسب ها : نحوه ازدواج و انتخاب همسر ائمه اطهار(ع)، عقل و هوش همسر در انتخاب همسر، اخلاق نیك و ایمان و دیندارى همسر در انتخاب همسر، عفت و پاكدامنی و شرافت خانوادگى همسر در انتخاب همسر، کتابشناسی انتخاب همسر، ملاک ازدواج در کلام اهلبیت و معصومین، انتخاب همسر اهلبیت،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 17 آبان 1396 10:42 ب.ظ
من امروز بیش از 3 ساعت در حال مرور آنلاین هستم، اما من هرگز
هر مقاله ای را که توجه شما را جلب کرده است پیدا کرد. قیمت بسیار کافی است
برای من. شخصا، اگر همه صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان درست ساخته شوند
محتواهای حق محتوا به احتمال زیاد شما ممکن است وب بسیار مفیدتر از همیشه باشد
قبل از.
شنبه 18 شهریور 1396 08:26 ب.ظ
Hello to every one, it's in fact a fastidious for me to go to see this
web page, it includes valuable Information.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:44 ب.ظ
Wow! At last I got a website from where I be able to truly
get useful facts concerning my study and knowledge.
جمعه 25 فروردین 1396 03:52 ب.ظ
Hi there every one, here every one is sharing such know-how, therefore it's fastidious to read this weblog,
and I used to visit this web site every day.
دوشنبه 16 مرداد 1391 09:30 ب.ظ
بلاخره گرفتاری زندگی کم نیست.. ادمو کم پیدا میکنه!
مصطفی سلیمانیبابا گرفتار!
آره خوب همه یه جور مشغولیت دارن دیگه!
دوشنبه 16 مرداد 1391 01:49 ب.ظ
برای جواب ممنون ...............................
..................................
.....................
.........
....
..
.
مصطفی سلیمانیسلام!
خواهش می شود...
کم پیدایی!
جمعه 13 مرداد 1391 04:41 ب.ظ
با سلام .
1.طبق ایه 5 از سوره 15(هیچ امت و گروهی نمیتوانند از اجل خود پیشی گیرند و نمیتوانند اجل خود را به تاخیر اندازند) .پس افرادی که خودکشی میکنند جز کدوم دسته هستند ایا عجلشون اون موقع بوده و قرار بوده اون طور بمیرند یا نه اراده خودشون بوده ..اگه اراده خودشون بوده پس پیشی گرفتن؟
2. افرادی که خودکشی میکنند .چون گناه کبیره بوده و... شامل بخشش خداوند نمیشود ؟و باید تا ابد مجازات شد ؟تا ابد در جهنم ماند؟
مصطفی سلیمانیدر قسمت خودکشی و رحمت خدا جوابی را آوردم!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

با سلام و احترام!
بازدیدکنندگان گرامی می توانند جهت دریافت پاسخ، سوالاتشان را مطرح نمایند.
ممنون می شوم که انتقادات خود را برایم بنویسید تا از تجربیات شما هم در أمر پاسخگویی استفاده کنم.
-----------------------------------------------
خواهشاً بدون معرفی منبع از مطالب این وبلاگ استفادۀ متنی نکنید!

مدیر وبلاگ : مصطفی سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
در چه زمینه ای بیشتر پاسخگو باشیم؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :