پاسخ به سوالات دینی؛ اخلاقی؛ تربیتی؛ جنسی؛ زناشویی؛ اجتماعی و غیره
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی]
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

 پرسش:


آثار مخرب موسیقی بر روح انسان دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک؟

http://up.vatandownload.com/images/0tr5txhi3u4vdzo0o8y.jpg


پاسخ:


وقتی كه امواج صوت با یك نظمی خاص و با طول موج های منظم پخش می شود، یك زیبایی ایجاد می گردد و این زیبایی موجب گیرایی و جذابیت می شود بطوری كه این گیرایی و جذابیت آن چنان شنونده را (اعم انسان و غیرانسان ) به خود مشغول و شیفته می سازد كه شنونده از خود بیخود گشته، ای بسا خستگی و درد، گرسنگی و رنج، تشنگی و غم خویش را فراموش می كند.
بعد از این مقدمه ،به دو سوال شما به صورت جداگانه جواب داده ایم:
1)آثار مخرب موسیقی بر روح انسان:
1. خودکشی: بر طبق تحقیقات دانشمندان یکی از عوامل اصلی که باعث می شود شخص دست به خودکشی بزند غفلت از یاد خدا و عدم ارتباط معنوی با خدای متعال است. که همانطور که در بحث های پیش گفتیم یکی از اثرات موسیقی غافل نمودن انسان از یاد خداست.(1)
2. جنون: آهنگهای شور انگیز موسیقی می تواند به قدری اعصاب را تحریک کند و نظام آنها را در اثر تهیج فوق العاده مختل نماید که انسان را دچار اغتشاشات و آشفتگی های روانی بنماید و در نتیجه باعث جنب و جوش های ناگهانی - خنده های بیجا - پرحرفی - ادای سخن مسخره و ..... گردد و در نتیجه باعث می شود که شخص دچار مرض «مانی» که نوعی جنون است گردد.(2)
3. عذاب روح : لوتر می گوید : موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر عمل می کند. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است . ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارند بلکه دانای کامل(خداوند) عقیده دارد موسیقی عذاب روح است.(3) 
4. تهییج عشق: ( یک نوع بیماری روانی است که مورد بحث و توجه روانکاوان است . گاهی شدت این بیماری به جایی میرسد که طرف خودش برای هلاکت خودش قیام کرده خویش را به آب و آتش می اندازد مسموم میکند خود را زیر اتومبیل معشوقه اش رها می کند و ..... و این بیماری گاهی شخص را به تیمارستان می کشاند) (4)
 5. دوری از خدا: شگفت آور این است که برخی موسیقی را غذای روح می پندارند و برای گریز از رنج ها و فراموش کردن ناراحتی های خود به آن پناه میبرند در حالی که موسیقی نه تنها غذای روح نیست. بلکه سم کشنده ای است که جان و دل انسان را می میراند.
موسیقی اثری همچون الکل و افیون ر روح و روان انسان دارد یعنی با رخوتی که در اعصاب ایجاد می کند موجب می شود که انسان موقتا از واقعیت های زندگی فاصله بگیرد و اگر این خاصیت دلیل آن است که موسیقی را غذای روح بدانیم الکل و هروئین شایستگی بیشتری دارند که غذای روح نامیده شوند.
موسیقی لذت و تخدیر آنی و زود گذر دارد ولی نابسامانی های بسیاری را درپی دارد و مهم تر از این است که شنونده را از خدا بی خبر میسازد.
تحقیقات جامعه شناسان این نتیجه را به دست آورده است که موسیقی موجب بیماریهای بسیاری مانند : حمله های عصبی ضعف اعصاب بیماری های روانی و قلبی زخم معده و... می شود.
این مضرات و آسیب هایی که در اینجا ذکر نموده ایم تنها قطره ای از دریای آسیب های این دشمن روح و روان انسان است که تا به امروز کشف شده است و شاید صدها بیماری دیگر هم باشد که هنوز علم روز نتوانسته آن را کشف نماید.
و در آخر:
ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد. ولی ضعف اعصاب دست از سر ما بر نمی دارد.

2)دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیکا : (متالیکا نماد شیطان پرستی!)
نقش موسیقی متال، نقش حساس گسترش دامنه مخاطبین شیطان‌گرایی می باشد.
متالیکا در حقیقت ضدارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل « بازگشت به تاریکی» (محور اصلی تفکرات شیطان‌پرستان ، بی‌رحمی و تجاوزات جنسی، فحاشی، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد.
خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در كلیپ‌های خیابانی دست به خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد، ‌ادرار
، مدفوع، خون و مردار نموده و از كثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند .
همچنین گفتنی است متالیکا از هم‌جنس بازی نیز دفاع می‌نماید و آلبومی را در سالروز مرگ «‌کوئین»، همجنس‌باز بنام آمریکایی منتشر کرد.
برخی آمارها حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و دویست هزار کپی از آلبوم های این گروه « موسیقی شیطانی» به فروش رسیده است.

دلایل استفاده از موسیقی متالیک:
 

 پرسش:


آثار مخرب موسیقی بر روح انسان دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک؟

http://up.vatandownload.com/images/0tr5txhi3u4vdzo0o8y.jpg

 
پاسخ:


وقتی كه امواج صوت با یك نظمی خاص و با طول موج های منظم پخش می شود، یك زیبایی ایجاد می گردد و این زیبایی موجب گیرایی و جذابیت می شود بطوری كه این گیرایی و جذابیت آن چنان شنونده را (اعم انسان و غیرانسان ) به خود مشغول و شیفته می سازد كه شنونده از خود بیخود گشته، ای بسا خستگی و درد، گرسنگی و رنج، تشنگی و غم خویش را فراموش می كند.
بعد از این مقدمه ،به دو سوال شما به صورت جداگانه جواب داده ایم:
1)آثار مخرب موسیقی بر روح انسان:
1. خودکشی: بر طبق تحقیقات دانشمندان یکی از عوامل اصلی که باعث می شود شخص دست به خودکشی بزند غفلت از یاد خدا و عدم ارتباط معنوی با خدای متعال است. که همانطور که در بحث های پیش گفتیم یکی از اثرات موسیقی غافل نمودن انسان از یاد خداست.(1)
2. جنون: آهنگهای شور انگیز موسیقی می تواند به قدری اعصاب را تحریک کند و نظام آنها را در اثر تهیج فوق العاده مختل نماید که انسان را دچار اغتشاشات و آشفتگی های روانی بنماید و در نتیجه باعث جنب و جوش های ناگهانی - خنده های بیجا - پرحرفی - ادای سخن مسخره و ..... گردد و در نتیجه باعث می شود که شخص دچار مرض «مانی» که نوعی جنون است گردد.(2)
3. عذاب روح : لوتر می گوید : موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر عمل می کند. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است . ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارند بلکه دانای کامل(خداوند) عقیده دارد موسیقی عذاب روح است.(3) 
4. تهییج عشق: ( یک نوع بیماری روانی است که مورد بحث و توجه روانکاوان است . گاهی شدت این بیماری به جایی میرسد که طرف خودش برای هلاکت خودش قیام کرده خویش را به آب و آتش می اندازد مسموم میکند خود را زیر اتومبیل معشوقه اش رها می کند و ..... و این بیماری گاهی شخص را به تیمارستان می کشاند) (4)
 5. دوری از خدا: شگفت آور این است که برخی موسیقی را غذای روح می پندارند و برای گریز از رنج ها و فراموش کردن ناراحتی های خود به آن پناه میبرند در حالی که موسیقی نه تنها غذای روح نیست. بلکه سم کشنده ای است که جان و دل انسان را می میراند.
موسیقی اثری همچون الکل و افیون ر روح و روان انسان دارد یعنی با رخوتی که در اعصاب ایجاد می کند موجب می شود که انسان موقتا از واقعیت های زندگی فاصله بگیرد و اگر این خاصیت دلیل آن است که موسیقی را غذای روح بدانیم الکل و هروئین شایستگی بیشتری دارند که غذای روح نامیده شوند.
موسیقی لذت و تخدیر آنی و زود گذر دارد ولی نابسامانی های بسیاری را درپی دارد و مهم تر از این است که شنونده را از خدا بی خبر میسازد.
تحقیقات جامعه شناسان این نتیجه را به دست آورده است که موسیقی موجب بیماریهای بسیاری مانند : حمله های عصبی ضعف اعصاب بیماری های روانی و قلبی زخم معده و... می شود.
این مضرات و آسیب هایی که در اینجا ذکر نموده ایم تنها قطره ای از دریای آسیب های این دشمن روح و روان انسان است که تا به امروز کشف شده است و شاید صدها بیماری دیگر هم باشد که هنوز علم روز نتوانسته آن را کشف نماید.
و در آخر:
ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد. ولی ضعف اعصاب دست از سر ما بر نمی دارد.

2)دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیکا : (متالیکا نماد شیطان پرستی!)
نقش موسیقی متال، نقش حساس گسترش دامنه مخاطبین شیطان‌گرایی می باشد.
متالیکا در حقیقت ضدارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل « بازگشت به تاریکی» (محور اصلی تفکرات شیطان‌پرستان ، بی‌رحمی و تجاوزات جنسی، فحاشی، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد .
خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در كلیپ‌های خیابانی دست به خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد ، ‌ادرار ، مدفوع ، خون و مردار نموده و از كثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند .
همچنین گفتنی است متالیکا از هم‌جنس بازی نیز دفاع می‌نماید و آلبومی را در سالروز مرگ « ‌کوئین»، همجنس‌باز بنام آمریکایی منتشر کرد .
برخی آمارها حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و دویست هزار کپی از آلبوم های این گروه « موسیقی شیطانی» به فروش رسیده است.

دلایل استفاده از موسیقی متالیک:
 
الف. جاذبه های مجازی و حاشیه‌ای موسیقی متالیکا مانند ایجاد فضا برای روابط آزاد دختران پسران.
ب. ارزان و قابل دسترسی بودن موسیقی با توجه به ارتقاء‌تجهیزات فنی تکثیر و توزیع.
ج. کاهش سطح حساسیت یا حساسیت زدایی از طریق نفوذ به خانواده‌ها ،شرکت‌ها ،‌اتومبیل‌های شخصی ،رایانه‌های شخصی بالاخره گوشی‌های تلفن همراه.
فعالیت این گروه‌ها مانند سایر گروه های هوی متال به صورت غیرقانونی و زیرزمینی در ظاهر و در باطن با حمایت سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا با شعارهای اجتماعی و اعتراضی ادامه و گسترش می‌یابد.
(لازم به ذكر است كه شیطان‌پرستان ادعا می‌كنند كه در این مدت به ملاقات شیطان و یا شیاطین می‌روند و دستوراتی را دریافت می‌كنند.)

منابعی برای مطالعه بیشتر :
1. نظری به موسیقی، روح الله خالقی، نشر: صفی علیشاه، تهران. 1361.
2. تفسیر موسیقی، سعدی حسنی، نشر: صفی علیشاه، تهران. 1372.

پی نوشت ها:
1. علم الهدی، مرتضی بن داعی، ساز و آواز، ص35-37، قرن 6ق، قم: پیام اسلام، 1352.
2. عبداللهی خوروش، حسین، تأثیر موسیقی بر روان و أعصاب، ص5، اصفهان: مطهر،1353.
3. علم الهدی، مرتضی بن داعی، ساز و آواز، ص81، قرن 6ق، قم: پیام اسلام، 1352.
4. عبداللهی خوروش، حسین، تأثیر موسیقی بر روان و أعصاب، ص96، اصفهان: مطهر،1353.


نویسنده: مصطفی سلیمانی http://sssaghi.mihanblog.com/

نوع مطلب :
برچسب ها : آثار مخرب موسیقی بر روح انسان، دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک، متالیکا نماد شیطان پرستی!، کتابشناسی موسیقی، موسیقی و شیطان گرایی، خودکشی و جنون و عذاب روح و تهییج عشق و دوری از خدا و از آثار موسیقی است، مشکلات موسیقی از نگاه علم روز دنیا،
لینک های مرتبط : خواندن نماز و دیدن فیلم سوپر یا سکسی (75154)، گوش دادن آهنگ غیر مجاز (73118)،


دوشنبه 7 مرداد 1398 01:44 ق.ظ

Superb material, Cheers!
canada drug online pharmacies of canada online pharmacies canada pharmacies account drugstore online shopping canada medication cost canada rx canadian medications list most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 01:39 ب.ظ

Effectively voiced genuinely. .
generic for cialis cialis 5 mg funziona rezeptfrei cialis apotheke brand cialis generic cialis sicuro in linea get cheap cialis viagra or cialis american pharmacy cialis cialis tadalafil online prescriptions cialis
شنبه 1 تیر 1398 06:16 ق.ظ

Cheers! Excellent stuff!
overnight cialis tadalafil generic low dose cialis cialis generique acquisto online cialis cialis kamagra levitra venta cialis en espaa cialis efficacit enter site 20 mg cialis cost cialis generico postepay cialis pas cher paris
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:58 ق.ظ

Terrific posts. Cheers.
cialis daily new zealand generic cialis cialis 5mg prix when can i take another cialis cialis canada achat cialis en suisse canadian discount cialis american pharmacy cialis achat cialis en itali purchasing cialis on the internet
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:30 ب.ظ

You actually mentioned that really well.
click here cialis daily uk cialis patent expiration cialis 20 mg cialis baratos compran uk comprar cialis 10 espa241a what is cialis generic cialis 20mg tablets tesco price cialis cialis coupons printable cialis prices in england
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:55 ق.ظ

Lovely material, Regards!
cialis efficacit cialis prices cialis per paypa when can i take another cialis free generic cialis cilas prices for cialis 50mg cialis pas cher paris overnight cialis tadalafil cialis price in bangalore
شنبه 25 خرداد 1398 11:54 ق.ظ

Reliable posts. Thanks.
cialis tablets cialis rckenschmerzen cialis 30 day sample we choice cialis pfizer india cialis soft tabs for sale what is cialis we recommend cheapest cialis achat cialis en europe only best offers cialis use prix cialis once a da
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:41 ق.ظ

You suggested it exceptionally well.
cialis bula cialis for bph cialis price in bangalore cialis daily new zealand 200 cialis coupon generic cialis soft gels cialis in sconto buy cialis online cheapest where cheapest cialis rezeptfrei cialis apotheke
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:15 ق.ظ

Appreciate it, Numerous knowledge!

cialis purchasing 5 mg cialis pharmacie en ligne only now cialis for sale in us cialis for sale cost of cialis cvs prices on cialis 10 mg buy cialis online cheapest cialis official site generic cialis pro achat cialis en suisse
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:09 ب.ظ

Whoa all kinds of useful facts.
canadian drug canada pharmacies canadian pharmaceuticals online canadianpharmacy rx from canada drugs for sale usa canada medications buy online pharmacies of canada best canadian mail order pharmacies canadian pharmacies shipping to usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:12 ق.ظ

You have made your position extremely nicely..
can i take cialis and ecstasy cialis dosage recommendations non 5 mg cialis generici import cialis buying cialis overnight purchasing cialis on the internet click now buy cialis brand acheter cialis meilleur pri cialis generico cialis usa cost
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Many thanks, I enjoy this!
cialis generico compare prices cialis uk cialis baratos compran uk cialis dosage amounts if a woman takes a mans cialis cialis generico en mexico cost of cialis cvs buying cialis overnight where do you buy cialis wow cialis 20
دوشنبه 12 آذر 1397 11:44 ق.ظ

Superb posts. Thank you!
buy cialis online we like it safe cheap cialis cialis prices generic cialis at walmart cialis coupons cialis billig cialis pills buying cialis overnight click now cialis from canada cialis et insomni
دوشنبه 12 آذر 1397 12:19 ق.ظ

You suggested it wonderfully.
cialis online nederland cialis 50 mg soft tab cialis patent expiration costo in farmacia cialis cialis y deporte cialis price thailand cialis prices in england cialis rezeptfrei sterreich cialis side effects cialis dosage
یکشنبه 11 آذر 1397 11:10 ق.ظ

Really tons of excellent facts!
acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale cialis manufacturer coupon il cialis quanto costa cialis pills in singapore side effects for cialis comprar cialis navarr link for you cialis price prices on cialis 10 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Cheers, I like it.
cialis online napol bulk cialis generic cialis in vietnam low cost cialis 20mg buy original cialis cialis sicuro in linea cialis 5mg prix cialis italia gratis buy name brand cialis on line cialis per paypa
شنبه 10 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Perfectly expressed of course! !
40 mg cialis what if i take we recommend cialis info only now cialis for sale in us side effects for cialis cialis diario compra american pharmacy cialis cialis generico milano generico cialis mexico cialis en 24 hora cialis tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Great material. Thanks.
click here cialis daily uk cialis from canada cialis professional yohimbe ou trouver cialis sur le net cialis generique cialis italia gratis cialis professional yohimbe trusted tabled cialis softabs cialis tablets cialis online deutschland
جمعه 9 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Useful info. Many thanks!
cialis pills price each we use it 50 mg cialis dose cialis online napol buy online cialis 5mg free cialis ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg cost tadalafilo cialis for sale in europa wow look it cialis mexico
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:00 ق.ظ

With thanks, Numerous advice!

cost of cialis cvs cialis tablets australia cialis tablets for sale how much does a cialis cost cialis generico milano preis cialis 20mg schweiz generic cialis 20mg tablets generic cialis 20mg tablets low cost cialis 20mg cialis generico lilly
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ق.ظ

Good information. Thanks!
cialis price in bangalore non 5 mg cialis generici overnight cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos cialis sans ordonnance generic cialis soft gels cialis e hiv cialis 10 doctissimo viagra vs cialis vs levitra cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:52 ق.ظ

Thanks a lot, Useful stuff!
buy levitra 10mg levitra generic vardenafil 20mg levitra 20mg buy 10 mg levitra levitra without a doctor prescription levitra 20mg buy levitra generic levitra 20mg buy levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 12:48 ق.ظ

You said it adequately..
generic cialis 20mg tablets generico cialis mexico comprar cialis 10 espa241a price cialis best click now buy cialis brand fast cialis online cialis 20 mg cost cialis farmacias guadalajara female cialis no prescription cialis canadian drugs
شنبه 7 مهر 1397 10:55 ب.ظ

You said it nicely..
tarif cialis france cialis kaufen bankberweisung cialis 10 doctissimo tarif cialis france generic cialis in vietnam cialis coupons cialis for bph cialis generic tadalafil buy generic cialis in vietnam cialis australian price
شنبه 7 مهر 1397 07:26 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
cuanto cuesta cialis yaho buy cialis sample pack tadalafil 20mg cialis prices in england click now cialis from canada how does cialis work buy cialis online cheapest buy cialis tadalafil 20 mg cost of cialis per pill
شنبه 31 شهریور 1397 02:19 ب.ظ

Thanks a lot. Excellent information!
canada drugs online canadian discount pharmacies canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmaceuticals reviews buy viagra online usa Northwest Pharmacy north west pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies online canadian pharmacies canada online pharmacies legitimate
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:22 ب.ظ

Incredible lots of good material.
no prescription cialis cheap wow cialis tadalafil 100mg weblink price cialis tadalafilo cialis kamagra levitra acquisto online cialis only best offers cialis use trusted tabled cialis softabs buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg billiger
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:54 ق.ظ

Thank you, Awesome stuff.
recommended site cialis kanada enter site natural cialis bulk cialis cialis name brand cheap cialis prices in england side effects of cialis cialis para que sirve cialis soft tabs for sale cost of cialis per pill generic cialis 20mg tablets
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

Excellent forum posts. Cheers.
canadian pharmacies that ship to us drugstore online canada rx canadian pharmacies-24h canadian discount pharmacies in canada canadian online pharmacies rated canada pharmaceuticals online prescriptions from canada without best canadian pharmacy pharmacy near me
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:28 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
buy generic viagra online canada viagra dosage where to buy viagra without a prescription pharmacy buy online no prescription viagra online buy viagra canadian pharmacy buy cheap viagra generic online how can i buy viagra without seeing a doctor do you need a prescription to buy viagra best place to buy viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

با سلام و احترام!
بازدیدکنندگان گرامی می توانند جهت دریافت پاسخ، سوالاتشان را مطرح نمایند.
ممنون می شوم که انتقادات خود را برایم بنویسید تا از تجربیات شما هم در أمر پاسخگویی استفاده کنم.
-----------------------------------------------
خواهشاً بدون معرفی منبع از مطالب این وبلاگ استفادۀ متنی نکنید!

مدیر وبلاگ : مصطفی سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
در چه زمینه ای بیشتر پاسخگو باشیم؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic