تبلیغات
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی] - آثار مخرب برخی موسیقی بر روح انسان (56714)
 
پاسخ به سوالات دینی؛ اخلاقی؛ تربیتی؛ جنسی؛ زناشویی؛ اجتماعی و غیره
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی]
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

 پرسش:


آثار مخرب موسیقی بر روح انسان دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک؟

http://up.vatandownload.com/images/0tr5txhi3u4vdzo0o8y.jpg


پاسخ:


وقتی كه امواج صوت با یك نظمی خاص و با طول موج های منظم پخش می شود، یك زیبایی ایجاد می گردد و این زیبایی موجب گیرایی و جذابیت می شود بطوری كه این گیرایی و جذابیت آن چنان شنونده را (اعم انسان و غیرانسان ) به خود مشغول و شیفته می سازد كه شنونده از خود بیخود گشته، ای بسا خستگی و درد، گرسنگی و رنج، تشنگی و غم خویش را فراموش می كند.
بعد از این مقدمه ،به دو سوال شما به صورت جداگانه جواب داده ایم:
1)آثار مخرب موسیقی بر روح انسان:
1. خودکشی: بر طبق تحقیقات دانشمندان یکی از عوامل اصلی که باعث می شود شخص دست به خودکشی بزند غفلت از یاد خدا و عدم ارتباط معنوی با خدای متعال است. که همانطور که در بحث های پیش گفتیم یکی از اثرات موسیقی غافل نمودن انسان از یاد خداست.(1)
2. جنون: آهنگهای شور انگیز موسیقی می تواند به قدری اعصاب را تحریک کند و نظام آنها را در اثر تهیج فوق العاده مختل نماید که انسان را دچار اغتشاشات و آشفتگی های روانی بنماید و در نتیجه باعث جنب و جوش های ناگهانی - خنده های بیجا - پرحرفی - ادای سخن مسخره و ..... گردد و در نتیجه باعث می شود که شخص دچار مرض «مانی» که نوعی جنون است گردد.(2)
3. عذاب روح : لوتر می گوید : موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر عمل می کند. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است . ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارند بلکه دانای کامل(خداوند) عقیده دارد موسیقی عذاب روح است.(3) 
4. تهییج عشق: ( یک نوع بیماری روانی است که مورد بحث و توجه روانکاوان است . گاهی شدت این بیماری به جایی میرسد که طرف خودش برای هلاکت خودش قیام کرده خویش را به آب و آتش می اندازد مسموم میکند خود را زیر اتومبیل معشوقه اش رها می کند و ..... و این بیماری گاهی شخص را به تیمارستان می کشاند) (4)
 5. دوری از خدا: شگفت آور این است که برخی موسیقی را غذای روح می پندارند و برای گریز از رنج ها و فراموش کردن ناراحتی های خود به آن پناه میبرند در حالی که موسیقی نه تنها غذای روح نیست. بلکه سم کشنده ای است که جان و دل انسان را می میراند.
موسیقی اثری همچون الکل و افیون ر روح و روان انسان دارد یعنی با رخوتی که در اعصاب ایجاد می کند موجب می شود که انسان موقتا از واقعیت های زندگی فاصله بگیرد و اگر این خاصیت دلیل آن است که موسیقی را غذای روح بدانیم الکل و هروئین شایستگی بیشتری دارند که غذای روح نامیده شوند.
موسیقی لذت و تخدیر آنی و زود گذر دارد ولی نابسامانی های بسیاری را درپی دارد و مهم تر از این است که شنونده را از خدا بی خبر میسازد.
تحقیقات جامعه شناسان این نتیجه را به دست آورده است که موسیقی موجب بیماریهای بسیاری مانند : حمله های عصبی ضعف اعصاب بیماری های روانی و قلبی زخم معده و... می شود.
این مضرات و آسیب هایی که در اینجا ذکر نموده ایم تنها قطره ای از دریای آسیب های این دشمن روح و روان انسان است که تا به امروز کشف شده است و شاید صدها بیماری دیگر هم باشد که هنوز علم روز نتوانسته آن را کشف نماید.
و در آخر:
ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد. ولی ضعف اعصاب دست از سر ما بر نمی دارد.

2)دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیکا : (متالیکا نماد شیطان پرستی!)
نقش موسیقی متال، نقش حساس گسترش دامنه مخاطبین شیطان‌گرایی می باشد.
متالیکا در حقیقت ضدارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل « بازگشت به تاریکی» (محور اصلی تفکرات شیطان‌پرستان ، بی‌رحمی و تجاوزات جنسی، فحاشی، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد.
خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در كلیپ‌های خیابانی دست به خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد، ‌ادرار
، مدفوع، خون و مردار نموده و از كثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند .
همچنین گفتنی است متالیکا از هم‌جنس بازی نیز دفاع می‌نماید و آلبومی را در سالروز مرگ «‌کوئین»، همجنس‌باز بنام آمریکایی منتشر کرد.
برخی آمارها حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و دویست هزار کپی از آلبوم های این گروه « موسیقی شیطانی» به فروش رسیده است.

دلایل استفاده از موسیقی متالیک:
 

 پرسش:


آثار مخرب موسیقی بر روح انسان دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک؟

http://up.vatandownload.com/images/0tr5txhi3u4vdzo0o8y.jpg

 
پاسخ:


وقتی كه امواج صوت با یك نظمی خاص و با طول موج های منظم پخش می شود، یك زیبایی ایجاد می گردد و این زیبایی موجب گیرایی و جذابیت می شود بطوری كه این گیرایی و جذابیت آن چنان شنونده را (اعم انسان و غیرانسان ) به خود مشغول و شیفته می سازد كه شنونده از خود بیخود گشته، ای بسا خستگی و درد، گرسنگی و رنج، تشنگی و غم خویش را فراموش می كند.
بعد از این مقدمه ،به دو سوال شما به صورت جداگانه جواب داده ایم:
1)آثار مخرب موسیقی بر روح انسان:
1. خودکشی: بر طبق تحقیقات دانشمندان یکی از عوامل اصلی که باعث می شود شخص دست به خودکشی بزند غفلت از یاد خدا و عدم ارتباط معنوی با خدای متعال است. که همانطور که در بحث های پیش گفتیم یکی از اثرات موسیقی غافل نمودن انسان از یاد خداست.(1)
2. جنون: آهنگهای شور انگیز موسیقی می تواند به قدری اعصاب را تحریک کند و نظام آنها را در اثر تهیج فوق العاده مختل نماید که انسان را دچار اغتشاشات و آشفتگی های روانی بنماید و در نتیجه باعث جنب و جوش های ناگهانی - خنده های بیجا - پرحرفی - ادای سخن مسخره و ..... گردد و در نتیجه باعث می شود که شخص دچار مرض «مانی» که نوعی جنون است گردد.(2)
3. عذاب روح : لوتر می گوید : موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر عمل می کند. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است . ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارند بلکه دانای کامل(خداوند) عقیده دارد موسیقی عذاب روح است.(3) 
4. تهییج عشق: ( یک نوع بیماری روانی است که مورد بحث و توجه روانکاوان است . گاهی شدت این بیماری به جایی میرسد که طرف خودش برای هلاکت خودش قیام کرده خویش را به آب و آتش می اندازد مسموم میکند خود را زیر اتومبیل معشوقه اش رها می کند و ..... و این بیماری گاهی شخص را به تیمارستان می کشاند) (4)
 5. دوری از خدا: شگفت آور این است که برخی موسیقی را غذای روح می پندارند و برای گریز از رنج ها و فراموش کردن ناراحتی های خود به آن پناه میبرند در حالی که موسیقی نه تنها غذای روح نیست. بلکه سم کشنده ای است که جان و دل انسان را می میراند.
موسیقی اثری همچون الکل و افیون ر روح و روان انسان دارد یعنی با رخوتی که در اعصاب ایجاد می کند موجب می شود که انسان موقتا از واقعیت های زندگی فاصله بگیرد و اگر این خاصیت دلیل آن است که موسیقی را غذای روح بدانیم الکل و هروئین شایستگی بیشتری دارند که غذای روح نامیده شوند.
موسیقی لذت و تخدیر آنی و زود گذر دارد ولی نابسامانی های بسیاری را درپی دارد و مهم تر از این است که شنونده را از خدا بی خبر میسازد.
تحقیقات جامعه شناسان این نتیجه را به دست آورده است که موسیقی موجب بیماریهای بسیاری مانند : حمله های عصبی ضعف اعصاب بیماری های روانی و قلبی زخم معده و... می شود.
این مضرات و آسیب هایی که در اینجا ذکر نموده ایم تنها قطره ای از دریای آسیب های این دشمن روح و روان انسان است که تا به امروز کشف شده است و شاید صدها بیماری دیگر هم باشد که هنوز علم روز نتوانسته آن را کشف نماید.
و در آخر:
ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد. ولی ضعف اعصاب دست از سر ما بر نمی دارد.

2)دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیکا : (متالیکا نماد شیطان پرستی!)
نقش موسیقی متال، نقش حساس گسترش دامنه مخاطبین شیطان‌گرایی می باشد.
متالیکا در حقیقت ضدارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل « بازگشت به تاریکی» (محور اصلی تفکرات شیطان‌پرستان ، بی‌رحمی و تجاوزات جنسی، فحاشی، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد .
خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در كلیپ‌های خیابانی دست به خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد ، ‌ادرار ، مدفوع ، خون و مردار نموده و از كثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند .
همچنین گفتنی است متالیکا از هم‌جنس بازی نیز دفاع می‌نماید و آلبومی را در سالروز مرگ « ‌کوئین»، همجنس‌باز بنام آمریکایی منتشر کرد .
برخی آمارها حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و دویست هزار کپی از آلبوم های این گروه « موسیقی شیطانی» به فروش رسیده است.

دلایل استفاده از موسیقی متالیک:
 
الف. جاذبه های مجازی و حاشیه‌ای موسیقی متالیکا مانند ایجاد فضا برای روابط آزاد دختران پسران.
ب. ارزان و قابل دسترسی بودن موسیقی با توجه به ارتقاء‌تجهیزات فنی تکثیر و توزیع.
ج. کاهش سطح حساسیت یا حساسیت زدایی از طریق نفوذ به خانواده‌ها ،شرکت‌ها ،‌اتومبیل‌های شخصی ،رایانه‌های شخصی بالاخره گوشی‌های تلفن همراه.
فعالیت این گروه‌ها مانند سایر گروه های هوی متال به صورت غیرقانونی و زیرزمینی در ظاهر و در باطن با حمایت سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا با شعارهای اجتماعی و اعتراضی ادامه و گسترش می‌یابد.
(لازم به ذكر است كه شیطان‌پرستان ادعا می‌كنند كه در این مدت به ملاقات شیطان و یا شیاطین می‌روند و دستوراتی را دریافت می‌كنند.)

منابعی برای مطالعه بیشتر :
1. نظری به موسیقی، روح الله خالقی، نشر: صفی علیشاه، تهران. 1361.
2. تفسیر موسیقی، سعدی حسنی، نشر: صفی علیشاه، تهران. 1372.

پی نوشت ها:
1. علم الهدی، مرتضی بن داعی، ساز و آواز، ص35-37، قرن 6ق، قم: پیام اسلام، 1352.
2. عبداللهی خوروش، حسین، تأثیر موسیقی بر روان و أعصاب، ص5، اصفهان: مطهر،1353.
3. علم الهدی، مرتضی بن داعی، ساز و آواز، ص81، قرن 6ق، قم: پیام اسلام، 1352.
4. عبداللهی خوروش، حسین، تأثیر موسیقی بر روان و أعصاب، ص96، اصفهان: مطهر،1353.


نویسنده: مصطفی سلیمانی http://sssaghi.mihanblog.com/

نوع مطلب :
برچسب ها : آثار مخرب موسیقی بر روح انسان، دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک، متالیکا نماد شیطان پرستی!، کتابشناسی موسیقی، موسیقی و شیطان گرایی، خودکشی و جنون و عذاب روح و تهییج عشق و دوری از خدا و از آثار موسیقی است، مشکلات موسیقی از نگاه علم روز دنیا،
لینک های مرتبط : خواندن نماز و دیدن فیلم سوپر یا سکسی (75154)، گوش دادن آهنگ غیر مجاز (73118)،


پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:54 ق.ظ

Thank you, Awesome stuff.
recommended site cialis kanada enter site natural cialis bulk cialis cialis name brand cheap cialis prices in england side effects of cialis cialis para que sirve cialis soft tabs for sale cost of cialis per pill generic cialis 20mg tablets
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

Excellent forum posts. Cheers.
canadian pharmacies that ship to us drugstore online canada rx canadian pharmacies-24h canadian discount pharmacies in canada canadian online pharmacies rated canada pharmaceuticals online prescriptions from canada without best canadian pharmacy pharmacy near me
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:28 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
buy generic viagra online canada viagra dosage where to buy viagra without a prescription pharmacy buy online no prescription viagra online buy viagra canadian pharmacy buy cheap viagra generic online how can i buy viagra without seeing a doctor do you need a prescription to buy viagra best place to buy viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

Beneficial facts. Appreciate it!
precios cialis peru fast cialis online buy original cialis cialis per paypa best generic drugs cialis cialis generico postepay cialis usa cost price cialis best cialis prices cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:23 ق.ظ

Thanks, Excellent information!
enter site 20 mg cialis cost cialis generic tadalafil buy what is cialis cialis venta a domicilio tarif cialis france cialis pills buy cialis online cialis side effects dangers cialis price in bangalore look here cialis cheap canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:37 ق.ظ

Incredible loads of great information!
best place to buy generic viagra how to buy viagra safely online sildenafil pharmacy cheap online pharmacy no prescription online generic viagra pharmacy buy viagra overnight delivery generic viagra online usa online pharmacy usa viagra generic online pharmacy buy viagra 50mg
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:29 ب.ظ

You suggested it very well!
cialis online napol cialis for sale cialis side effects viagra vs cialis get cheap cialis how do cialis pills work cialis coupons generico cialis mexico cialis 5 effetti collaterali wow look it cialis mexico
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:13 ب.ظ

Kudos, Fantastic stuff!
the best site cialis tablets cialis pills price each cialis side effects can i take cialis and ecstasy buy brand cialis cheap cialis rezeptfrei cialis tadalafil online cialis free trial calis buy cialis sample pack
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:00 ق.ظ

Helpful info. Thanks!
where to buy viagra safely online how do i order viagra online can i buy viagra without a prescription buy viagra cheapest price buy viagra in malaysia buy prescription viagra where can you buy viagra online safely where can i buy viagra sildenafil buy online uk buy viagra thailand
جمعه 17 فروردین 1397 05:55 ب.ظ

Great info. Regards!
acquisto online cialis cialis free trial cialis kaufen wo cialis en mexico precio cialis professional yohimbe generic cialis 20mg uk generic cialis tadalafil how does cialis work prix cialis once a da acquistare cialis internet
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:46 ب.ظ

Awesome facts. With thanks.
generic cialis pro tadalafil 20 mg cialis generico milano cialis patent expiration cialis generic tadalafil buy cialis patentablauf in deutschland pastillas cialis y alcoho order cialis from india how much does a cialis cost cialis wir preise
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:59 ق.ظ
Thank you for any other magnificent article.
Where else may just anybody get that type of information in such a perfect manner of writing?
I've a presentation next week, and I am at the search for such info.
سه شنبه 6 تیر 1396 05:17 ب.ظ
Hello, Neat post. There's an issue with your website in internet explorer, may test this?
IE still is the marketplace chief and a good part of people will miss your great writing due to this
problem.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:52 ب.ظ
I pay a visit everyday some sites and websites to read articles or reviews,
but this website gives quality based posts.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 10:26 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It's the little changes that will make the most significant changes.
Thanks a lot for sharing!
چهارشنبه 1 بهمن 1393 02:26 ق.ظ
موسیقی خوب و متناسب هم می تواند تاثیر برعکس و بسیار خوب روی روح و روان انسان داشته باشد
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 03:28 ب.ظ
سلام سهرابم کا بجای برخ کیدن و به فکر تسلیم کردن دیگران و به کرسی نشوندن حرف خودمون باشیم با مطالعه و ارایه مطالب با مستندات به دنبال کشف حقیقت بودیم
به قول حضرت حافظ
جنگ 72 دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
جمعه 20 مرداد 1391 03:50 ب.ظ
پاسخ مصطفی سلیمانی : نه! من اصلاً در جریان نبودم! شما اگه در جریان بودی باعث تعجب میشد..شما اگه برای نظرات اهمیتی قایل میشدی تعجب داشت شما حتی اگه جواب بدی به نقد که اخر تعجبه!!!!!!شما فقط قضاوت کنی جای تعجب نداره...وگرنه اینجا همشهریاتون هستند که جواب همه نقد ها رو بدن شما اصلا خوتون خسته نکن !!!ok
مصطفی سلیمانیسلام
سیستم این وبلاگ با آپاندیس قلم متفاوته!
اینجا قبل از اینکه من به نمایش بذارم خودش نشون می ده!
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:34 ق.ظ
اما قضاوت کردید...من همین که چند جمله بنویسی به شخصیت و فهم پی میبرم نیازی هم به سن و دونستن سواد ندارم .مگر بخوام جواب بدم به نوشتت.اصلا خودخواه نیستم .من از مردن هم نمیترسم چه برسه به......
شب خوش اروم ومهتابی رو براتون ارزومندم .
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:23 ق.ظ
گفتید مشکل جای دیگه است . بله من می دونم مشکل کجاست! نمی خوام قضاوت کنم ولی اون چیزی که تو ذهنم می گذره رو می گم ببخشید خیلی خیلی عذر می خوام ولی فکر کنم مشکل خودخواهی شماست که می خواین همه ی اطلاعات و از دیگران کسب کنید تا بهترین قضاوت رو از شخصیت و فهمشون داشته باشید ولی هیچی از خودتون نمی گید می ترسید؟می ترسید شناخته بشید؟ نترسید هیچ کس تو این دنیای بزرگ با دونستن اسم و سن و سواد به درستی شناخته نمیشه.(البته اگرشخص خاصی هستید که امکان داره آقای سلیمانی شما رو بشناسن و ... و نمی خواین این اتفاق بیوفته بازم به خودتون ربط داره)
شب خوش
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:09 ق.ظ
منم از سواد به فهم و شعور افراد نمیرسم فقط بهم کمک میکنه از بستر اطلاعات افراد دانستهاشون وسنشون بتونم باهاشون حرف بزنم طوری که بفهمن چی میگم درک کنند..همین.
چرا فکر میکنید بی سواد نیستم؟؟؟؟ عجیبه!
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:03 ق.ظ
گرچه سن و سواد به هم ربط ندارن ولی پس کاش همه ی بی سوادهای ما مثل شما اینقدر فهیم و مطلع بودن
ما که باور نکردیم، تواضع می فرمایید(البته من از اون آدمهایی نیستم که فهم و شعور دیگران رو با سوادشون بسنجم و...)
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:58 ق.ظ
اگه زمان بر میگشت به عقب نظرمو نمیزاشتم!نظر یه جایی که بدرد بخوره عنوانش کردنش مهمه جایی که نظرت رو نمیخان یا اصلا اهمیت نداره عنوان کردنش ...........
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:55 ق.ظ
من به هیچی حساس نیستم مشکل چیزه دیگه ایه..
بنده بی سوادم.
حالا فکر کنم دیگه سن اهمیتی نداشته باشه.
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:52 ق.ظ
شما لطف دارید ولی این جواب من نشد. پس شماهم اگر خانم هستید مطمئنا از اونهایی هستید که به سنشون حساسن مگرنه سنتون رو می فرمودید یا حداقل مدرک تحصیلیتون رو تا هر حدی که باشه.
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:51 ق.ظ
جالبه چه چیزی باعث حدس بهزیستی شد؟؟؟از کجا به این نتیجه رسیدید؟
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:46 ق.ظ
این جه حرفیه شما انسان شایسته ای هستی...
شما هر طور صحبت کنی من هم قانع میشم هم درک میکن.
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:39 ق.ظ
راستی فقط برای شما مهمه که با کسی که حرف می زنید رنج سنیش چیه تا بدونید چه جوری قانعش کنید و درکشو بسنجید ؟ما آدم نیستیم نباید بدونیم شما جه سنی دارید و چه تحصیلاتی ؟!
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:29 ق.ظ
خواهش میشه از لطفتون
این که نظر همه است که نمیشه این عوارض رو به همه نوع تعمیم داد.
نمی خوام از آقای سلیمانی دفاع کنم ولی می دونم منظورشون همون قسمت اول بوده که از موسیقی دفاع کردن و چون می خواستن بیشتر جواب سوال پرسش کننده رو بدن مجالی برای دفاع بیشتر از موسیقی تو جنبه های دیگشو نداشتن.
دلخورید که چرا خودشون دفاع نمی کنن من می دونم چرا. الان نشستن تو سر وکول هم زدن ما رو نگاه می کنن وکلی بهمون می خندن و چون من دخالت کردم جواب ندادن خواستن ببینن این بحث به کجا می کشه بعدا جوابتونو میدن.
مصطفی سلیمانینه! من اصلاً در جریان نبودم!
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:15 ق.ظ
ظاهرا همونم ..
هنوزم میگه نمیشه این مضرات رو به همه تاکید میکنم به همه موسیقی تعمیم داد .
من نگفتم مخالف عوارض گفتم مخالف اون نوشتم چون نویسندش گفت با نظر من موافق در نوشتش اما من در نوشتش اینطور ندیدیم.در ضمن بنده سپاسگذارم که شما حداقل نظر دادید چون نویسندش که براش مهم نبود خوبه برای شما حداقل مهمه از نظرتون دفاع کنید
مصطفی سلیمانیزود قضاوت نکنید!
سیستم میهن بلاگ، قبل از اینکه من نظرات رو بخونم و تأیید کنم، خودش نظرات را به نمایش می ذاره!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

با سلام و احترام!
بازدیدکنندگان گرامی می توانند جهت دریافت پاسخ، سوالاتشان را مطرح نمایند.
ممنون می شوم که انتقادات خود را برایم بنویسید تا از تجربیات شما هم در أمر پاسخگویی استفاده کنم.
-----------------------------------------------
خواهشاً بدون معرفی منبع از مطالب این وبلاگ استفادۀ متنی نکنید!

مدیر وبلاگ : مصطفی سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
در چه زمینه ای بیشتر پاسخگو باشیم؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :