پاسخ به سوالات دینی؛ اخلاقی؛ تربیتی؛ جنسی؛ زناشویی؛ اجتماعی و غیره
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی]
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

 پرسش:


آثار مخرب موسیقی بر روح انسان دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک؟

http://up.vatandownload.com/images/0tr5txhi3u4vdzo0o8y.jpg


پاسخ:


وقتی كه امواج صوت با یك نظمی خاص و با طول موج های منظم پخش می شود، یك زیبایی ایجاد می گردد و این زیبایی موجب گیرایی و جذابیت می شود بطوری كه این گیرایی و جذابیت آن چنان شنونده را (اعم انسان و غیرانسان ) به خود مشغول و شیفته می سازد كه شنونده از خود بیخود گشته، ای بسا خستگی و درد، گرسنگی و رنج، تشنگی و غم خویش را فراموش می كند.
بعد از این مقدمه ،به دو سوال شما به صورت جداگانه جواب داده ایم:
1)آثار مخرب موسیقی بر روح انسان:
1. خودکشی: بر طبق تحقیقات دانشمندان یکی از عوامل اصلی که باعث می شود شخص دست به خودکشی بزند غفلت از یاد خدا و عدم ارتباط معنوی با خدای متعال است. که همانطور که در بحث های پیش گفتیم یکی از اثرات موسیقی غافل نمودن انسان از یاد خداست.(1)
2. جنون: آهنگهای شور انگیز موسیقی می تواند به قدری اعصاب را تحریک کند و نظام آنها را در اثر تهیج فوق العاده مختل نماید که انسان را دچار اغتشاشات و آشفتگی های روانی بنماید و در نتیجه باعث جنب و جوش های ناگهانی - خنده های بیجا - پرحرفی - ادای سخن مسخره و ..... گردد و در نتیجه باعث می شود که شخص دچار مرض «مانی» که نوعی جنون است گردد.(2)
3. عذاب روح : لوتر می گوید : موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر عمل می کند. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است . ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارند بلکه دانای کامل(خداوند) عقیده دارد موسیقی عذاب روح است.(3) 
4. تهییج عشق: ( یک نوع بیماری روانی است که مورد بحث و توجه روانکاوان است . گاهی شدت این بیماری به جایی میرسد که طرف خودش برای هلاکت خودش قیام کرده خویش را به آب و آتش می اندازد مسموم میکند خود را زیر اتومبیل معشوقه اش رها می کند و ..... و این بیماری گاهی شخص را به تیمارستان می کشاند) (4)
 5. دوری از خدا: شگفت آور این است که برخی موسیقی را غذای روح می پندارند و برای گریز از رنج ها و فراموش کردن ناراحتی های خود به آن پناه میبرند در حالی که موسیقی نه تنها غذای روح نیست. بلکه سم کشنده ای است که جان و دل انسان را می میراند.
موسیقی اثری همچون الکل و افیون ر روح و روان انسان دارد یعنی با رخوتی که در اعصاب ایجاد می کند موجب می شود که انسان موقتا از واقعیت های زندگی فاصله بگیرد و اگر این خاصیت دلیل آن است که موسیقی را غذای روح بدانیم الکل و هروئین شایستگی بیشتری دارند که غذای روح نامیده شوند.
موسیقی لذت و تخدیر آنی و زود گذر دارد ولی نابسامانی های بسیاری را درپی دارد و مهم تر از این است که شنونده را از خدا بی خبر میسازد.
تحقیقات جامعه شناسان این نتیجه را به دست آورده است که موسیقی موجب بیماریهای بسیاری مانند : حمله های عصبی ضعف اعصاب بیماری های روانی و قلبی زخم معده و... می شود.
این مضرات و آسیب هایی که در اینجا ذکر نموده ایم تنها قطره ای از دریای آسیب های این دشمن روح و روان انسان است که تا به امروز کشف شده است و شاید صدها بیماری دیگر هم باشد که هنوز علم روز نتوانسته آن را کشف نماید.
و در آخر:
ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد. ولی ضعف اعصاب دست از سر ما بر نمی دارد.

2)دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیکا : (متالیکا نماد شیطان پرستی!)
نقش موسیقی متال، نقش حساس گسترش دامنه مخاطبین شیطان‌گرایی می باشد.
متالیکا در حقیقت ضدارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل « بازگشت به تاریکی» (محور اصلی تفکرات شیطان‌پرستان ، بی‌رحمی و تجاوزات جنسی، فحاشی، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد.
خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در كلیپ‌های خیابانی دست به خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد، ‌ادرار
، مدفوع، خون و مردار نموده و از كثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند .
همچنین گفتنی است متالیکا از هم‌جنس بازی نیز دفاع می‌نماید و آلبومی را در سالروز مرگ «‌کوئین»، همجنس‌باز بنام آمریکایی منتشر کرد.
برخی آمارها حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و دویست هزار کپی از آلبوم های این گروه « موسیقی شیطانی» به فروش رسیده است.

دلایل استفاده از موسیقی متالیک:
 

 پرسش:


آثار مخرب موسیقی بر روح انسان دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک؟

http://up.vatandownload.com/images/0tr5txhi3u4vdzo0o8y.jpg

 
پاسخ:


وقتی كه امواج صوت با یك نظمی خاص و با طول موج های منظم پخش می شود، یك زیبایی ایجاد می گردد و این زیبایی موجب گیرایی و جذابیت می شود بطوری كه این گیرایی و جذابیت آن چنان شنونده را (اعم انسان و غیرانسان ) به خود مشغول و شیفته می سازد كه شنونده از خود بیخود گشته، ای بسا خستگی و درد، گرسنگی و رنج، تشنگی و غم خویش را فراموش می كند.
بعد از این مقدمه ،به دو سوال شما به صورت جداگانه جواب داده ایم:
1)آثار مخرب موسیقی بر روح انسان:
1. خودکشی: بر طبق تحقیقات دانشمندان یکی از عوامل اصلی که باعث می شود شخص دست به خودکشی بزند غفلت از یاد خدا و عدم ارتباط معنوی با خدای متعال است. که همانطور که در بحث های پیش گفتیم یکی از اثرات موسیقی غافل نمودن انسان از یاد خداست.(1)
2. جنون: آهنگهای شور انگیز موسیقی می تواند به قدری اعصاب را تحریک کند و نظام آنها را در اثر تهیج فوق العاده مختل نماید که انسان را دچار اغتشاشات و آشفتگی های روانی بنماید و در نتیجه باعث جنب و جوش های ناگهانی - خنده های بیجا - پرحرفی - ادای سخن مسخره و ..... گردد و در نتیجه باعث می شود که شخص دچار مرض «مانی» که نوعی جنون است گردد.(2)
3. عذاب روح : لوتر می گوید : موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر عمل می کند. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است . ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارند بلکه دانای کامل(خداوند) عقیده دارد موسیقی عذاب روح است.(3) 
4. تهییج عشق: ( یک نوع بیماری روانی است که مورد بحث و توجه روانکاوان است . گاهی شدت این بیماری به جایی میرسد که طرف خودش برای هلاکت خودش قیام کرده خویش را به آب و آتش می اندازد مسموم میکند خود را زیر اتومبیل معشوقه اش رها می کند و ..... و این بیماری گاهی شخص را به تیمارستان می کشاند) (4)
 5. دوری از خدا: شگفت آور این است که برخی موسیقی را غذای روح می پندارند و برای گریز از رنج ها و فراموش کردن ناراحتی های خود به آن پناه میبرند در حالی که موسیقی نه تنها غذای روح نیست. بلکه سم کشنده ای است که جان و دل انسان را می میراند.
موسیقی اثری همچون الکل و افیون ر روح و روان انسان دارد یعنی با رخوتی که در اعصاب ایجاد می کند موجب می شود که انسان موقتا از واقعیت های زندگی فاصله بگیرد و اگر این خاصیت دلیل آن است که موسیقی را غذای روح بدانیم الکل و هروئین شایستگی بیشتری دارند که غذای روح نامیده شوند.
موسیقی لذت و تخدیر آنی و زود گذر دارد ولی نابسامانی های بسیاری را درپی دارد و مهم تر از این است که شنونده را از خدا بی خبر میسازد.
تحقیقات جامعه شناسان این نتیجه را به دست آورده است که موسیقی موجب بیماریهای بسیاری مانند : حمله های عصبی ضعف اعصاب بیماری های روانی و قلبی زخم معده و... می شود.
این مضرات و آسیب هایی که در اینجا ذکر نموده ایم تنها قطره ای از دریای آسیب های این دشمن روح و روان انسان است که تا به امروز کشف شده است و شاید صدها بیماری دیگر هم باشد که هنوز علم روز نتوانسته آن را کشف نماید.
و در آخر:
ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد. ولی ضعف اعصاب دست از سر ما بر نمی دارد.

2)دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیکا : (متالیکا نماد شیطان پرستی!)
نقش موسیقی متال، نقش حساس گسترش دامنه مخاطبین شیطان‌گرایی می باشد.
متالیکا در حقیقت ضدارزش‌هایی را ارائه می‌نماید که شامل « بازگشت به تاریکی» (محور اصلی تفکرات شیطان‌پرستان ، بی‌رحمی و تجاوزات جنسی، فحاشی، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد .
خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در كلیپ‌های خیابانی دست به خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد ، ‌ادرار ، مدفوع ، خون و مردار نموده و از كثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند .
همچنین گفتنی است متالیکا از هم‌جنس بازی نیز دفاع می‌نماید و آلبومی را در سالروز مرگ « ‌کوئین»، همجنس‌باز بنام آمریکایی منتشر کرد .
برخی آمارها حکایت از این امر دارد که تاکنون بیش از ده میلیون و دویست هزار کپی از آلبوم های این گروه « موسیقی شیطانی» به فروش رسیده است.

دلایل استفاده از موسیقی متالیک:
 
الف. جاذبه های مجازی و حاشیه‌ای موسیقی متالیکا مانند ایجاد فضا برای روابط آزاد دختران پسران.
ب. ارزان و قابل دسترسی بودن موسیقی با توجه به ارتقاء‌تجهیزات فنی تکثیر و توزیع.
ج. کاهش سطح حساسیت یا حساسیت زدایی از طریق نفوذ به خانواده‌ها ،شرکت‌ها ،‌اتومبیل‌های شخصی ،رایانه‌های شخصی بالاخره گوشی‌های تلفن همراه.
فعالیت این گروه‌ها مانند سایر گروه های هوی متال به صورت غیرقانونی و زیرزمینی در ظاهر و در باطن با حمایت سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا با شعارهای اجتماعی و اعتراضی ادامه و گسترش می‌یابد.
(لازم به ذكر است كه شیطان‌پرستان ادعا می‌كنند كه در این مدت به ملاقات شیطان و یا شیاطین می‌روند و دستوراتی را دریافت می‌كنند.)

منابعی برای مطالعه بیشتر :
1. نظری به موسیقی، روح الله خالقی، نشر: صفی علیشاه، تهران. 1361.
2. تفسیر موسیقی، سعدی حسنی، نشر: صفی علیشاه، تهران. 1372.

پی نوشت ها:
1. علم الهدی، مرتضی بن داعی، ساز و آواز، ص35-37، قرن 6ق، قم: پیام اسلام، 1352.
2. عبداللهی خوروش، حسین، تأثیر موسیقی بر روان و أعصاب، ص5، اصفهان: مطهر،1353.
3. علم الهدی، مرتضی بن داعی، ساز و آواز، ص81، قرن 6ق، قم: پیام اسلام، 1352.
4. عبداللهی خوروش، حسین، تأثیر موسیقی بر روان و أعصاب، ص96، اصفهان: مطهر،1353.


نویسنده: مصطفی سلیمانی http://sssaghi.mihanblog.com/

نوع مطلب :
برچسب ها : آثار مخرب موسیقی بر روح انسان، دلیل استفاده گروه شیطان پرستی از موسیقی متالیک، متالیکا نماد شیطان پرستی!، کتابشناسی موسیقی، موسیقی و شیطان گرایی، خودکشی و جنون و عذاب روح و تهییج عشق و دوری از خدا و از آثار موسیقی است، مشکلات موسیقی از نگاه علم روز دنیا،
لینک های مرتبط : خواندن نماز و دیدن فیلم سوپر یا سکسی (75154)، گوش دادن آهنگ غیر مجاز (73118)،


دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 03:28 ب.ظ
سلام سهرابم کا بجای برخ کیدن و به فکر تسلیم کردن دیگران و به کرسی نشوندن حرف خودمون باشیم با مطالعه و ارایه مطالب با مستندات به دنبال کشف حقیقت بودیم
به قول حضرت حافظ
جنگ 72 دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:34 ق.ظ
اما قضاوت کردید...من همین که چند جمله بنویسی به شخصیت و فهم پی میبرم نیازی هم به سن و دونستن سواد ندارم .مگر بخوام جواب بدم به نوشتت.اصلا خودخواه نیستم .من از مردن هم نمیترسم چه برسه به......
شب خوش اروم ومهتابی رو براتون ارزومندم .
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:23 ق.ظ
گفتید مشکل جای دیگه است . بله من می دونم مشکل کجاست! نمی خوام قضاوت کنم ولی اون چیزی که تو ذهنم می گذره رو می گم ببخشید خیلی خیلی عذر می خوام ولی فکر کنم مشکل خودخواهی شماست که می خواین همه ی اطلاعات و از دیگران کسب کنید تا بهترین قضاوت رو از شخصیت و فهمشون داشته باشید ولی هیچی از خودتون نمی گید می ترسید؟می ترسید شناخته بشید؟ نترسید هیچ کس تو این دنیای بزرگ با دونستن اسم و سن و سواد به درستی شناخته نمیشه.(البته اگرشخص خاصی هستید که امکان داره آقای سلیمانی شما رو بشناسن و ... و نمی خواین این اتفاق بیوفته بازم به خودتون ربط داره)
شب خوش
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:09 ق.ظ
منم از سواد به فهم و شعور افراد نمیرسم فقط بهم کمک میکنه از بستر اطلاعات افراد دانستهاشون وسنشون بتونم باهاشون حرف بزنم طوری که بفهمن چی میگم درک کنند..همین.
چرا فکر میکنید بی سواد نیستم؟؟؟؟ عجیبه!
پنجشنبه 19 مرداد 1391 01:03 ق.ظ
گرچه سن و سواد به هم ربط ندارن ولی پس کاش همه ی بی سوادهای ما مثل شما اینقدر فهیم و مطلع بودن
ما که باور نکردیم، تواضع می فرمایید(البته من از اون آدمهایی نیستم که فهم و شعور دیگران رو با سوادشون بسنجم و...)
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:58 ق.ظ
اگه زمان بر میگشت به عقب نظرمو نمیزاشتم!نظر یه جایی که بدرد بخوره عنوانش کردنش مهمه جایی که نظرت رو نمیخان یا اصلا اهمیت نداره عنوان کردنش ...........
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:55 ق.ظ
من به هیچی حساس نیستم مشکل چیزه دیگه ایه..
بنده بی سوادم.
حالا فکر کنم دیگه سن اهمیتی نداشته باشه.
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:52 ق.ظ
شما لطف دارید ولی این جواب من نشد. پس شماهم اگر خانم هستید مطمئنا از اونهایی هستید که به سنشون حساسن مگرنه سنتون رو می فرمودید یا حداقل مدرک تحصیلیتون رو تا هر حدی که باشه.
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:51 ق.ظ
جالبه چه چیزی باعث حدس بهزیستی شد؟؟؟از کجا به این نتیجه رسیدید؟
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:46 ق.ظ
این جه حرفیه شما انسان شایسته ای هستی...
شما هر طور صحبت کنی من هم قانع میشم هم درک میکن.
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:39 ق.ظ
راستی فقط برای شما مهمه که با کسی که حرف می زنید رنج سنیش چیه تا بدونید چه جوری قانعش کنید و درکشو بسنجید ؟ما آدم نیستیم نباید بدونیم شما جه سنی دارید و چه تحصیلاتی ؟!
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:29 ق.ظ
خواهش میشه از لطفتون
این که نظر همه است که نمیشه این عوارض رو به همه نوع تعمیم داد.
نمی خوام از آقای سلیمانی دفاع کنم ولی می دونم منظورشون همون قسمت اول بوده که از موسیقی دفاع کردن و چون می خواستن بیشتر جواب سوال پرسش کننده رو بدن مجالی برای دفاع بیشتر از موسیقی تو جنبه های دیگشو نداشتن.
دلخورید که چرا خودشون دفاع نمی کنن من می دونم چرا. الان نشستن تو سر وکول هم زدن ما رو نگاه می کنن وکلی بهمون می خندن و چون من دخالت کردم جواب ندادن خواستن ببینن این بحث به کجا می کشه بعدا جوابتونو میدن.
مصطفی سلیمانینه! من اصلاً در جریان نبودم!
پنجشنبه 19 مرداد 1391 12:15 ق.ظ
ظاهرا همونم ..
هنوزم میگه نمیشه این مضرات رو به همه تاکید میکنم به همه موسیقی تعمیم داد .
من نگفتم مخالف عوارض گفتم مخالف اون نوشتم چون نویسندش گفت با نظر من موافق در نوشتش اما من در نوشتش اینطور ندیدیم.در ضمن بنده سپاسگذارم که شما حداقل نظر دادید چون نویسندش که براش مهم نبود خوبه برای شما حداقل مهمه از نظرتون دفاع کنید
مصطفی سلیمانیزود قضاوت نکنید!
سیستم میهن بلاگ، قبل از اینکه من نظرات رو بخونم و تأیید کنم، خودش نظرات را به نمایش می ذاره!
چهارشنبه 18 مرداد 1391 11:55 ب.ظ
بنده گفتم در حد افراط؟یا منکر عوارضش شدم؟
اصلا مگه من هنوز نظرمو راجب موسیقی گفتم یا شما نظر بنده رو میدونید؟
چهارشنبه 18 مرداد 1391 11:47 ب.ظ
جالب اینه که نویسنده اون مطلب هیچ دفاعی از نوشتش نداره شایدم دفاعی وجود نداره یا اصلا نظرات مهم نیست برای پاسخ گویی.همه دنبال یه سری نظر موافق هستند که به خود ببالند هیچکس از نظر مخالف استقبالی نکرده .فقط شعاره که با نظراتون ما رو یاری کنید یا ما از نظرات مخالف استقبال میکنیم .....
مصطفی سلیمانیجملات اشتباه رو برام بنویسید تا استفاده کنم.
چهارشنبه 18 مرداد 1391 11:34 ب.ظ
فاش اگه عنوانشم فاکتور بگیریم زیر عنوان پاسخی که داده شده کلا موسیقی رو گفته .
سن مهم هست چون یه فرد 18 ساله یه جور میفهمه یه فرد 40 ساله یه جور دیکه..
خانم یا اقاش مهم نبود قسمت بی نام مهم بود!
چهارشنبه 18 مرداد 1391 11:04 ب.ظ
چرا بهزیستی؟؟؟؟
مصطفی سلیمانیحدس!
چهارشنبه 18 مرداد 1391 10:57 ب.ظ
خانم فاش میشه سن و تحصیلاتتون رو بگید چون من برام سخته نمیدونم در چه رنجی باید حرف بزنم ..البته من میدونم خانم ها تمایلی به عنوان سن ندارند امیدوارم شما از اون دست نباشی.البته اگه خانم هستید!!!!!!!
چهارشنبه 18 مرداد 1391 10:51 ب.ظ
سلام خانم فاش..
سلام خانم بی نام ؟؟ عجیبه!!!!!
امواج صوت با یك نظمی خاص و با طول موج های منظم!این موزیک بیشتر برای ارامش داشتن شاید ریلکسیشن و صرف غذا و ..گاهی قبل خواب بدرد میخوره بعد نبم ساعت بخاطر یک نواختی حکم خواب اور را دارد...اما ایشون نوشتند(آثار مخرب موسیقی بر روح انسان)هیچ نوعی رو مشخص نکردن !همه رو از دم عنوان کردن..من هنوزم جنبه مثبتشو ندیدم!
مصطفی سلیمانیخوب قبول دارم اگه می نوشتم که آثار منفی برخی از موسیقی های مهیج، بهتر بود!
ولی خوب تو توضیحش کاملاً مشخص بود.
چهارشنبه 18 مرداد 1391 10:01 ب.ظ
سلام

ببخشید دخالت می کنم آقای سلیمانی.

سلام خانم بی نام. آقای سلیمانی چی باید می گفتن باید می گفتن موسیقی سرتاسر مفید و آرامش بخشه اونم از نوعی که نام برده شده؟
پس جواب بنده خدایی که سوال کرده رو چی بدن؟
خب ایشون همینو گفتن: (اولش) گفتن موسیقی هایی با طول موج منظم و زیبا ،آرامش بخش و عامل برطرف کننده ی برخی دردهاست ولی (بعضی موسیقی ها) که اتفاقا مد نظر پرسش کننده بوده جنبه های منفی دارن که جنبه های منفیش رو بیان کردن.
مصطفی سلیمانیجواب بی نام!
چهارشنبه 18 مرداد 1391 08:06 ب.ظ
من مطالعه کردم ...ولی کلا مخالف با نظر من بود....چیزه مثبتی من ندیدم !!!
مصطفی سلیمانیمیشه شما یه جواب به ایشون بدید تا من هم استفاده ببرم؟!
چهارشنبه 18 مرداد 1391 07:57 ب.ظ
آثار مخرب موسیقی بر روح انسان!کی گفته همه نوع موسیقی مخرب هست؟موسیقی هم جنبه مثبت خود را دارد بعضی چیز کاملا منفی نیست!

یادم نمیاد گفته باشم
مصطفی سلیمانیشما لطفاً کلّ جواب رو مطالعه کن!
منم با نظرتون مخالف نیستم!
حالا!
چهارشنبه 18 مرداد 1391 09:15 ق.ظ
بهزیستی؟؟؟؟؟
مصطفی سلیمانیراستی کجا مشغول به کار بودی؟!
سه شنبه 17 مرداد 1391 02:42 ب.ظ
متاسفانه؟ شایدم خوشبختانه ...
مصطفی سلیمانیاز بهزیستی چه خبر؟
دوشنبه 16 مرداد 1391 10:30 ب.ظ
حدس میزدم!
مصطفی سلیمانیاین جور جاها متأسفانه حدساتون قویه!
دوشنبه 16 مرداد 1391 01:39 ب.ظ
چه دنیای جالبی..رشته فلسفه شغل مشاور معارف دینی و روانشناسی!!!چه جالب ! چه شایسته سالاریی!چه به هم میان این رشته ها و این شغل و این پاسخ ها موزون و زیبا!!!!!!!
مصطفی سلیمانیسلام!
همین...
بابا ما یه آدم الاف هستیم.


درباره وبلاگ

با سلام و احترام!
بازدیدکنندگان گرامی می توانند جهت دریافت پاسخ، سوالاتشان را مطرح نمایند.
ممنون می شوم که انتقادات خود را برایم بنویسید تا از تجربیات شما هم در أمر پاسخگویی استفاده کنم.
-----------------------------------------------
خواهشاً بدون معرفی منبع از مطالب این وبلاگ استفادۀ متنی نکنید!

مدیر وبلاگ : مصطفی سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
در چه زمینه ای بیشتر پاسخگو باشیم؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات