پاسخ به سوالات دینی؛ اخلاقی؛ تربیتی؛ جنسی؛ زناشویی؛ اجتماعی و غیره
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی]
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

 پرسش:  


سوال من در رابطه با مرتبط بودن شخصیت انسان با متولد شدنش در ماه های متفاوت سال می باشد كه این موضوع امروز بسیار عام شده است. مانند: اگر كسی در ماه فروردین به دنیا امده حسود است و هذا القیاس...از روی گروه خونی و اسم نیز شخصیت ها را مطالعه می كنند.
هم چنان در مورد كف بینی كه در این روز ها فراوان مردم طرفش می روند و نظر به او زندگیشان را بیش بینی می كنند.
ایا از نگاه اسلام چنین كارهایی جایز است؟ و آیا حقیقت دارد یا نه؟

http://www.up.iranage.com/2012/08/969a8fb773ca5a567eb16a410fcc89fc1.png


پاسخ:


اعتقادات، همواره در زندگی بشر نقش اساسی داشته و دارد و اصولاً عملكردها و رفتارهای انسان بر پایه اعتقاداتش شكل می‌گیرند و از این باب است كه اسلام، بلكه همه ادیان الهی، بیش از هر چیز به باورها و عقائد توجه دارند و در صدد تصحیح و استحكام آنها هستند، زیرا عقائد بشر آمیخته به خرافات و اباطیل گشته و این امر اگر چه در سایر ادیان و ملت‌ها فراوان‌تر است اما در میان مسلمین هم نفوذ كرده است.
آرزوی خبر از آینده، آرزوی قدمی فراتر بودن از زمان و مكان، از زندگی انسان ها جدا نمی‌شود. این روزها برخی افراد گاهی آن چنان درگیر این فال ها می شوند كه توكل و تلاش از یادشان می رود؛ یادشان می رود كه"وَ مَن یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" و هر كس بر خدا توكل كند، كفایت امرش را مى كند.(1)؛ به سراغ مخلوق می روند و به دانش سطحی و اندك آن، ریسمان آرزو گره می زنند.
مطالبی را در مورد پیشگویی و طالع شناسی و كف بینی و... خدمتتان عرض می نماییم:
1- آگاهی به غیب در مرحله اول، اختصاص به خداوند عالم دارد و خداوند در قرآن فرموده است: "هیچ انسانی نمی داند كه فردا چه حاصل می‌كند و هیچ كس نمی داند كه در كدام سرزمین وفات می‌یابد."(2) علم و آگاهی به این امور تنها در نزد خداوند است، اما گاهی خداوند برخی از اسرار عالم غیب را برای عده ای خاص چون پیامبران واولیای الهی بیان می‌كند؛ كه آنها از خودشان استقلالاً چیزی ندارند، بلكه خداوند عالم طبق مصالح به اندازه ای كه صلاح می داند، آگاهی از غیب را در اختیار آنها قرار می دهد. خداوند می‌فرماید: هیچ كس را از علم غیب آگاه نمی كند، جز كسی را كه خداوند از او خشنود باشد.(3)
2- كف بینی و طالع شماری كه نوعاً كار افراد شیاد است، هیچ مستند شرعی ندارد. از نظر اسلام و قرآن اعتقاد به آن صحیح نیست. آن ها معمولاً با بیان مسائل كلی كه قابل انطباق با روحیات مختلف است، یا با بیان یك سری مطالب متشابه سعی در جلب نظر مشتریان دارند. یا بر اثر حدسیات چیز هایی را بیان می‌كنند كه به صورت اتفاق برخی از آن ها واقع می‌شود. انسان‌ها خیال می‌كنند كه پیشگویی‌های آن ها قطعی بوده است. هیچ یك از امور یاد شده از نظر عقل و شرع اعتباری ندارد. اما عقل به ما می گوید تصمیم گیری انسان باید بر اساس اندیشه و دور اندیشی و مشورت با عاقلان مؤمن صورت گیرد. سرنوشت انسان نباید از طریق طالع بینی و مانند آن تعیین شود.
در آموزه های دینی تاكید شده "تأثیر یا بی تأثیری این گونه امور در روان انسان تابع موضعی است كه در مقابل آن اتخاذ می كند. اگر آن را ناچیز و بی تاثیر بداند، بی اثر خواهد بود. اگر آن را مهم بپندارد، مهم خواهد بود. اگر به آن ترتیب اثر ندهد، هیچ و بی اثر خواهد بود.(4) بنا بر این هیچ اطمینانی به این گونه امور نمی توان داشت. تنها به صورت تفریح و تفنن از سوی عده ایی سود جو به كار برده می شود. باید توجه داشت كه این گونه كارها علم شمرده نمی شود.
3- برای این كه مسلمانان تحت تأثیر این گونه امور و پیشگویی های شیادان قرار نگیرند، و خویشتن را تسلیم نادانی‌ها و خرافات ننمایند. اولیای دین نه تنها پیروان خود را از این قبیل كارهای موهوم و زیانبار بر حذر داشته اند، بلكه پذیرش سخنان این قبیل افراد را مخالفت با تعالیم الهی خوانده اند".(5) از این رو از سوی مراجع معظم تقلید این امور تحریم شده و رمالی و طالع بینی و مانند آن مطلبی خرافی است. مراجعه به رمال و طالع بین و فالگیر جایز نیست. پول گرفتن و پول دادن در برابر آن جائز نیست. مگر این كه دهنده پول آن را به عنوان هدیه بدهد.(6)
 

 پرسش:


سوال من در رابطه با مرتبط بودن شخصیت انسان با متولد شدنش در ماه های متفاوت سال می باشد كه این موضوع امروز بسیار عام شده است. مانند: اگر كسی در ماه فروردین به دنیا امده حسود است و هذا القیاس...از روی گروه خونی و اسم نیز شخصیت ها را مطالعه می كنند.
هم چنان در مورد كف بینی كه در این روز ها فراوان مردم طرفش می روند و نظر به او زندگیشان را بیش بینی می كنند.
ایا از نگاه اسلام چنین كارهایی جایز است؟ و آیا حقیقت دارد یا نه؟

http://www.up.iranage.com/2012/08/969a8fb773ca5a567eb16a410fcc89fc1.png


پاسخ:


اعتقادات، همواره در زندگی بشر نقش اساسی داشته و دارد و اصولاً عملكردها و رفتارهای انسان بر پایه اعتقاداتش شكل می‌گیرند و از این باب است كه اسلام، بلكه همه ادیان الهی، بیش از هر چیز به باورها و عقائد توجه دارند و در صدد تصحیح و استحكام آنها هستند، زیرا عقائد بشر آمیخته به خرافات و اباطیل گشته و این امر اگر چه در سایر ادیان و ملت‌ها فراوان‌تر است اما در میان مسلمین هم نفوذ كرده است.
آرزوی خبر از آینده، آرزوی قدمی فراتر بودن از زمان و مكان، از زندگی انسان ها جدا نمی‌شود. این روزها برخی افراد گاهی آن چنان درگیر این فال ها می شوند كه توكل و تلاش از یادشان می رود؛ یادشان می رود كه"وَ مَن یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" و هر كس بر خدا توكل كند، كفایت امرش را مى كند.(1)؛ به سراغ مخلوق می روند و به دانش سطحی و اندك آن، ریسمان آرزو گره می زنند.
مطالبی را در مورد پیشگویی و طالع شناسی و كف بینی و... خدمتتان عرض می نماییم:
1- آگاهی به غیب در مرحله اول، اختصاص به خداوند عالم دارد و خداوند در قرآن فرموده است: "هیچ انسانی نمی داند كه فردا چه حاصل می‌كند و هیچ كس نمی داند كه در كدام سرزمین وفات می‌یابد."(2) علم و آگاهی به این امور تنها در نزد خداوند است، اما گاهی خداوند برخی از اسرار عالم غیب را برای عده ای خاص چون پیامبران واولیای الهی بیان می‌كند؛ كه آنها از خودشان استقلالاً چیزی ندارند، بلكه خداوند عالم طبق مصالح به اندازه ای كه صلاح می داند، آگاهی از غیب را در اختیار آنها قرار می دهد. خداوند می‌فرماید: هیچ كس را از علم غیب آگاه نمی كند، جز كسی را كه خداوند از او خشنود باشد.(3)
2- كف بینی و طالع شماری كه نوعاً كار افراد شیاد است، هیچ مستند شرعی ندارد. از نظر اسلام و قرآن اعتقاد به آن صحیح نیست. آن ها معمولاً با بیان مسائل كلی كه قابل انطباق با روحیات مختلف است، یا با بیان یك سری مطالب متشابه سعی در جلب نظر مشتریان دارند. یا بر اثر حدسیات چیز هایی را بیان می‌كنند كه به صورت اتفاق برخی از آن ها واقع می‌شود. انسان‌ها خیال می‌كنند كه پیشگویی‌های آن ها قطعی بوده است. هیچ یك از امور یاد شده از نظر عقل و شرع اعتباری ندارد. اما عقل به ما می گوید تصمیم گیری انسان باید بر اساس اندیشه و دور اندیشی و مشورت با عاقلان مؤمن صورت گیرد. سرنوشت انسان نباید از طریق طالع بینی و مانند آن تعیین شود.
در آموزه های دینی تاكید شده "تأثیر یا بی تأثیری این گونه امور در روان انسان تابع موضعی است كه در مقابل آن اتخاذ می كند. اگر آن را ناچیز و بی تاثیر بداند، بی اثر خواهد بود. اگر آن را مهم بپندارد، مهم خواهد بود. اگر به آن ترتیب اثر ندهد، هیچ و بی اثر خواهد بود.(4) بنا بر این هیچ اطمینانی به این گونه امور نمی توان داشت. تنها به صورت تفریح و تفنن از سوی عده ایی سود جو به كار برده می شود. باید توجه داشت كه این گونه كارها علم شمرده نمی شود.
3- برای این كه مسلمانان تحت تأثیر این گونه امور و پیشگویی های شیادان قرار نگیرند، و خویشتن را تسلیم نادانی‌ها و خرافات ننمایند. اولیای دین نه تنها پیروان خود را از این قبیل كارهای موهوم و زیانبار بر حذر داشته اند، بلكه پذیرش سخنان این قبیل افراد را مخالفت با تعالیم الهی خوانده اند".(5) از این رو از سوی مراجع معظم تقلید این امور تحریم شده و رمالی و طالع بینی و مانند آن مطلبی خرافی است. مراجعه به رمال و طالع بین و فالگیر جایز نیست. پول گرفتن و پول دادن در برابر آن جائز نیست. مگر این كه دهنده پول آن را به عنوان هدیه بدهد.(6)
 

حاصل سخن اینكه:
مسیرهای انحرافی و اشتباهات ویرانگر در مسیر یادگیری و استفاده از این علم بسیار است. به این دلایل و دلایل دیگر پی‏گیری در مسیر این علم را توصیه نمی‏كنیم؛ گفتنی است كه تغییر اسم و مانند آن موجب تغییر طالع نمی شود و اساسا آن امور واقعیت ندارد. طالع‏بینی كه با نگاه كردن در ساعت، روز، ماه و سال به دنیا آمدن یك شخص و نگاه كردن به اوضاع ستارگان در آن وقت، حكم به آینده شخص می‏شود، نوعی نجوم احكامی است. در استعمال عامه به آینده بینی به وسیله رمل و مانند این ها طالع‏ بینی گفته می ‏شود. و باید توجه داشت این گونه طالع بینی ها اعتبار شرعی و علمی ندارد، بلكه بر اساس حدس و گمان است، اگر چه گاهی در برخی موارد مطابقت با واقع داشته باشد. برای رفع احتمالات با پرداخت صدقه و دعا می توان از عوارض آن به دور بود. نكته دیگر این كه باید توجه داشت كه این علوم ارتباطی با امور ماورایی و برخی خرافات مطرح در سطح جامعه نظیر آنچه در پرسش اشاره شده ندارند؛ اصولا علوم غریبه مانند جفر و رمل، علوم واقعی و قابل قبول هستند كه آموزش و به كار گیری آن ها توسط افراد قابل و دارای ظرفیت مشكلی ندارد.(7)
در زمینه كهانت و فال گیری و ... می‌توانید به كتب زیر مراجعه كنید:
- تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مكارم شیرازی و دیگران، ج 6، ص 319 ‍ـ 316. ج 12، ص 52. ج 13، ص 317. ج 15، ص 492.
- گناهان كبیره، ج 2، آیت الله شهید دستغیب، بخش سحر، ص 60 ـ 57.

پی‌نوشت‌ها :
1. طلاق(65)، آیه 3.
2. لقمان(31)، آیه 34.
3. جن(72)، آیه 26.
4. محمد بن یعقوب كلینی، الكافی، نشر دار الكتب الاسلامیه، تهران، 1380 ق، ج 8، ص 197.
5. روضة كافی، نشر پیشین، ج8، ‌ص 293.
6. جامع المسائل، نشر مطبوعات امیر قم 1376 ش ج 1، ص 630، مسئله 2202؛ آیت الله مكارم، استفتائات جدید، نشر مدرسه امام علی قم 1381 ص 156، س 563 و آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتائات نشر پیام عدالت تهران 1389 ش، س 1229.
7. علامه حسن ‏زاده آملی، هزار و یك كلمه، نشر موسسه فرهنگی رجا، تهران، 1375 ش، كلمه 343.


نویسنده: مصطفی سلیمانی http://sssaghi.mihanblog.com/

نوع مطلب : سحر و جادو، 
برچسب ها : کف بینی و طالع شناسی از دیدگاه اسلام، طالع بینی ها اعتبار شرعی و علمی ندارد، خرافه از دیدگاه اسلام، در مورد پیشگویی و طالع شناسی و كف بینی، سرنوشت انسان نباید از طریق طالع بینی و مانند آن تعیین شود، مرتبط بودن شخصیت انسان با متولد شدنش در ماه های متفاوت سال،
لینک های مرتبط :


شنبه 22 تیر 1392 05:32 ق.ظ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بالأخره ماکه نفهمیدم حقیقت داره یا خیر!!!!!
بسیار جاااالب
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 12:23 ب.ظ
لطفا تعدادی سایت مرتبط دررابطه با خرافه بودن كف بینی واینكه چگونه شخص كف بین اطلاعاتی ارایه میكند ك با حقایق زندگی شخصیمان ارتباط دارد بمن معرفی كنید خواهش میكنم.با تشكر
مصطفی سلیمانیسلام سایت به خصوصی در ذهن ندارم!
جمعه 27 مرداد 1391 07:10 ب.ظ
نه دیگه من تسلیم شدم...................
.........
پنجشنبه 26 مرداد 1391 11:56 ق.ظ
منم باشم تو اون وب از کسی سوال نمیکنم کی هستی .....روز تا شب چی میگن: من لینکتون کردم .منو لینک کنید..به وبم سر بزنید از فروشگاه دیدن کنید از فروشگاه یه چیزه کوچیک بخرید از فروشگاه یه چیزه بزرگ بخرید..به ما در گوگل امتیاز دهید.......یه نفرم پیدا شد چنتا سوال پرسید از اطلاعات استفاده کرد به جای اینکه تشویق بشه توبیخ میشه.چرا همش سوال میپرسی چرا از مطالب دیدن میکنی چرا از مطالب استفاده میکنی..کی هستی از مریخ اومدی..فضایی هستی ..چرا دنبال علمی چرا چرا چرا.....
اینجا نشه ..مهم نیست تو کتاب هست تو علوم هست با مطالعه میشه با مقاله ها میشه .اگه علم تو ثریا باشه مردانی از پارس بهش دست پیدا میکنند...... تا ثریا رفتن درد نیست ..درد اینه که .........درد بزرگیه .درد بزرگیه خیلی بزرگ!!!!
مصطفی سلیمانیمثل همیشه تسلیم!
چهارشنبه 25 مرداد 1391 08:03 ب.ظ
خوب من باید چی میگفتم .؟ شما که گفتی کنجکاو نیستم؟تازه من سوال پرسیدم برای دونستن مطالب مذهبی ..کجاش مشکوکه ؟به چی مشکوکید؟ تصور و فکر مشکوکتون رو بگید بنده جواب میدم که مشکوک نمونید.
مصطفی سلیمانینه که خیلی هم جواب می دین!!!
شما بیکارید صبح تا شب به وبلاگ ما سر می زنی؟
چهارشنبه 25 مرداد 1391 05:52 ب.ظ
من نمیدونستم ناراحت میشید اصلا دیگه نه سوال دارم نه نظر مینویسم...ببخشید ناراحت شدید .خدانگهدار.
مصطفی سلیمانیخدانگهدار
چهارشنبه 25 مرداد 1391 05:44 ب.ظ
سلام.
خوب اینجا مجازیه مجازی باید جواب داد دیگه ...نمیدونم دیگه چه جور میتونه باشه؟
از کجا اومدم.؟ نترسید من از مریخ نیومدم من یه ادمم مثل همه مردم.واقعا متوجه نمیشم به چی فکر کنم؟
مگه هر کی میاد وبتون یا سوال میپرسه میشناسیدش؟ اگه دوست ندارید نمیپرسم فکر نمیکردم نمیدونستم از سوال ناراحت میشید...
من واقعا نمیدونم شما چی میگید؟
مصطفی سلیمانیسلام
ممکنه یکی بیاد وبلاگ و یه سوال بپرسه و جواب بگیره و بره!
منم یکبار ازش نمی پرسم شما کی هستی!!
ولی شما از خیلی وقته اومدید و منم با اومدنتون مشکلی ندارم؛ اتفاقاً از نظرات بعضاً خوبتون استفاده می کنم.
ولی خوب من نباید بدونم شما کی هستی و این همه سوال می پرسی؟
آدم خوب مشکوک میشه!!
بعدش هم اینجوری انگار با یه دیوار حرف می زنم!
چهارشنبه 25 مرداد 1391 12:25 ب.ظ
سلام علیکم و رحمت ال....
منم موافقم از نظر نجومی .
اما دارن دکانی باز نمیکنند چون سالهاست اون دکانها باز شده متاسفانه ..
من یه سری سوال دارم اگه در حوصله پاسخ گوییتون میگنجه بپرسم؟ .اگه نه که هیچ
برای جوابتون متشکرم.
مصطفی سلیمانیسلام
بپرسید!
ببینید از اینکه فقط دارم مجازی بهتون جواب می دم حس خوبی ندارم!
نمی دونم طرف مقابلم کیه؟
از کجا اومده>؟
ببینید دیگه انگزه ندارم
یه ذره فکر کنید!
داره حوصله ام سر می ره...
بابا....
سه شنبه 24 مرداد 1391 10:22 ب.ظ
من این سوال و جوابش رو مطالعه کردم .کاملا موافق جوابتون هستم..اما یه سری کتب در بازار هست که مانند: اگر كسی در ماه فروردین به دنیا امده حسود است و ..یه تحقیق شده روی افراد یه ماه خاص از سال که یه سری رفتارها در تعداد زیادی از ان افراد دیده شده و یه جور تعممیم داده شده خیلی بی منطق یا نادرست نیست...شما نظرتون در این مورد چیست؟
مصطفی سلیمانیاول سلام!
از نظر نجومی کلیاتی از این حدسیات طالع بینی درسته!
اما متاسفانه در بازار امروز دارن دکان باز می کنن....


درباره وبلاگ

با سلام و احترام!
بازدیدکنندگان گرامی می توانند جهت دریافت پاسخ، سوالاتشان را مطرح نمایند.
ممنون می شوم که انتقادات خود را برایم بنویسید تا از تجربیات شما هم در أمر پاسخگویی استفاده کنم.
-----------------------------------------------
خواهشاً بدون معرفی منبع از مطالب این وبلاگ استفادۀ متنی نکنید!

مدیر وبلاگ : مصطفی سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
در چه زمینه ای بیشتر پاسخگو باشیم؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic