پاسخ به سوالات دینی؛ اخلاقی؛ تربیتی؛ جنسی؛ زناشویی؛ اجتماعی و غیره
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی]
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

 پرسش:  


سوال من در رابطه با مرتبط بودن شخصیت انسان با متولد شدنش در ماه های متفاوت سال می باشد كه این موضوع امروز بسیار عام شده است. مانند: اگر كسی در ماه فروردین به دنیا امده حسود است و هذا القیاس...از روی گروه خونی و اسم نیز شخصیت ها را مطالعه می كنند.
هم چنان در مورد كف بینی كه در این روز ها فراوان مردم طرفش می روند و نظر به او زندگیشان را بیش بینی می كنند.
ایا از نگاه اسلام چنین كارهایی جایز است؟ و آیا حقیقت دارد یا نه؟

http://www.up.iranage.com/2012/08/969a8fb773ca5a567eb16a410fcc89fc1.png


پاسخ:


اعتقادات، همواره در زندگی بشر نقش اساسی داشته و دارد و اصولاً عملكردها و رفتارهای انسان بر پایه اعتقاداتش شكل می‌گیرند و از این باب است كه اسلام، بلكه همه ادیان الهی، بیش از هر چیز به باورها و عقائد توجه دارند و در صدد تصحیح و استحكام آنها هستند، زیرا عقائد بشر آمیخته به خرافات و اباطیل گشته و این امر اگر چه در سایر ادیان و ملت‌ها فراوان‌تر است اما در میان مسلمین هم نفوذ كرده است.
آرزوی خبر از آینده، آرزوی قدمی فراتر بودن از زمان و مكان، از زندگی انسان ها جدا نمی‌شود. این روزها برخی افراد گاهی آن چنان درگیر این فال ها می شوند كه توكل و تلاش از یادشان می رود؛ یادشان می رود كه"وَ مَن یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" و هر كس بر خدا توكل كند، كفایت امرش را مى كند.(1)؛ به سراغ مخلوق می روند و به دانش سطحی و اندك آن، ریسمان آرزو گره می زنند.
مطالبی را در مورد پیشگویی و طالع شناسی و كف بینی و... خدمتتان عرض می نماییم:
1- آگاهی به غیب در مرحله اول، اختصاص به خداوند عالم دارد و خداوند در قرآن فرموده است: "هیچ انسانی نمی داند كه فردا چه حاصل می‌كند و هیچ كس نمی داند كه در كدام سرزمین وفات می‌یابد."(2) علم و آگاهی به این امور تنها در نزد خداوند است، اما گاهی خداوند برخی از اسرار عالم غیب را برای عده ای خاص چون پیامبران واولیای الهی بیان می‌كند؛ كه آنها از خودشان استقلالاً چیزی ندارند، بلكه خداوند عالم طبق مصالح به اندازه ای كه صلاح می داند، آگاهی از غیب را در اختیار آنها قرار می دهد. خداوند می‌فرماید: هیچ كس را از علم غیب آگاه نمی كند، جز كسی را كه خداوند از او خشنود باشد.(3)
2- كف بینی و طالع شماری كه نوعاً كار افراد شیاد است، هیچ مستند شرعی ندارد. از نظر اسلام و قرآن اعتقاد به آن صحیح نیست. آن ها معمولاً با بیان مسائل كلی كه قابل انطباق با روحیات مختلف است، یا با بیان یك سری مطالب متشابه سعی در جلب نظر مشتریان دارند. یا بر اثر حدسیات چیز هایی را بیان می‌كنند كه به صورت اتفاق برخی از آن ها واقع می‌شود. انسان‌ها خیال می‌كنند كه پیشگویی‌های آن ها قطعی بوده است. هیچ یك از امور یاد شده از نظر عقل و شرع اعتباری ندارد. اما عقل به ما می گوید تصمیم گیری انسان باید بر اساس اندیشه و دور اندیشی و مشورت با عاقلان مؤمن صورت گیرد. سرنوشت انسان نباید از طریق طالع بینی و مانند آن تعیین شود.
در آموزه های دینی تاكید شده "تأثیر یا بی تأثیری این گونه امور در روان انسان تابع موضعی است كه در مقابل آن اتخاذ می كند. اگر آن را ناچیز و بی تاثیر بداند، بی اثر خواهد بود. اگر آن را مهم بپندارد، مهم خواهد بود. اگر به آن ترتیب اثر ندهد، هیچ و بی اثر خواهد بود.(4) بنا بر این هیچ اطمینانی به این گونه امور نمی توان داشت. تنها به صورت تفریح و تفنن از سوی عده ایی سود جو به كار برده می شود. باید توجه داشت كه این گونه كارها علم شمرده نمی شود.
3- برای این كه مسلمانان تحت تأثیر این گونه امور و پیشگویی های شیادان قرار نگیرند، و خویشتن را تسلیم نادانی‌ها و خرافات ننمایند. اولیای دین نه تنها پیروان خود را از این قبیل كارهای موهوم و زیانبار بر حذر داشته اند، بلكه پذیرش سخنان این قبیل افراد را مخالفت با تعالیم الهی خوانده اند".(5) از این رو از سوی مراجع معظم تقلید این امور تحریم شده و رمالی و طالع بینی و مانند آن مطلبی خرافی است. مراجعه به رمال و طالع بین و فالگیر جایز نیست. پول گرفتن و پول دادن در برابر آن جائز نیست. مگر این كه دهنده پول آن را به عنوان هدیه بدهد.(6)
 

 پرسش:


سوال من در رابطه با مرتبط بودن شخصیت انسان با متولد شدنش در ماه های متفاوت سال می باشد كه این موضوع امروز بسیار عام شده است. مانند: اگر كسی در ماه فروردین به دنیا امده حسود است و هذا القیاس...از روی گروه خونی و اسم نیز شخصیت ها را مطالعه می كنند.
هم چنان در مورد كف بینی كه در این روز ها فراوان مردم طرفش می روند و نظر به او زندگیشان را بیش بینی می كنند.
ایا از نگاه اسلام چنین كارهایی جایز است؟ و آیا حقیقت دارد یا نه؟

http://www.up.iranage.com/2012/08/969a8fb773ca5a567eb16a410fcc89fc1.png


پاسخ:


اعتقادات، همواره در زندگی بشر نقش اساسی داشته و دارد و اصولاً عملكردها و رفتارهای انسان بر پایه اعتقاداتش شكل می‌گیرند و از این باب است كه اسلام، بلكه همه ادیان الهی، بیش از هر چیز به باورها و عقائد توجه دارند و در صدد تصحیح و استحكام آنها هستند، زیرا عقائد بشر آمیخته به خرافات و اباطیل گشته و این امر اگر چه در سایر ادیان و ملت‌ها فراوان‌تر است اما در میان مسلمین هم نفوذ كرده است.
آرزوی خبر از آینده، آرزوی قدمی فراتر بودن از زمان و مكان، از زندگی انسان ها جدا نمی‌شود. این روزها برخی افراد گاهی آن چنان درگیر این فال ها می شوند كه توكل و تلاش از یادشان می رود؛ یادشان می رود كه"وَ مَن یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" و هر كس بر خدا توكل كند، كفایت امرش را مى كند.(1)؛ به سراغ مخلوق می روند و به دانش سطحی و اندك آن، ریسمان آرزو گره می زنند.
مطالبی را در مورد پیشگویی و طالع شناسی و كف بینی و... خدمتتان عرض می نماییم:
1- آگاهی به غیب در مرحله اول، اختصاص به خداوند عالم دارد و خداوند در قرآن فرموده است: "هیچ انسانی نمی داند كه فردا چه حاصل می‌كند و هیچ كس نمی داند كه در كدام سرزمین وفات می‌یابد."(2) علم و آگاهی به این امور تنها در نزد خداوند است، اما گاهی خداوند برخی از اسرار عالم غیب را برای عده ای خاص چون پیامبران واولیای الهی بیان می‌كند؛ كه آنها از خودشان استقلالاً چیزی ندارند، بلكه خداوند عالم طبق مصالح به اندازه ای كه صلاح می داند، آگاهی از غیب را در اختیار آنها قرار می دهد. خداوند می‌فرماید: هیچ كس را از علم غیب آگاه نمی كند، جز كسی را كه خداوند از او خشنود باشد.(3)
2- كف بینی و طالع شماری كه نوعاً كار افراد شیاد است، هیچ مستند شرعی ندارد. از نظر اسلام و قرآن اعتقاد به آن صحیح نیست. آن ها معمولاً با بیان مسائل كلی كه قابل انطباق با روحیات مختلف است، یا با بیان یك سری مطالب متشابه سعی در جلب نظر مشتریان دارند. یا بر اثر حدسیات چیز هایی را بیان می‌كنند كه به صورت اتفاق برخی از آن ها واقع می‌شود. انسان‌ها خیال می‌كنند كه پیشگویی‌های آن ها قطعی بوده است. هیچ یك از امور یاد شده از نظر عقل و شرع اعتباری ندارد. اما عقل به ما می گوید تصمیم گیری انسان باید بر اساس اندیشه و دور اندیشی و مشورت با عاقلان مؤمن صورت گیرد. سرنوشت انسان نباید از طریق طالع بینی و مانند آن تعیین شود.
در آموزه های دینی تاكید شده "تأثیر یا بی تأثیری این گونه امور در روان انسان تابع موضعی است كه در مقابل آن اتخاذ می كند. اگر آن را ناچیز و بی تاثیر بداند، بی اثر خواهد بود. اگر آن را مهم بپندارد، مهم خواهد بود. اگر به آن ترتیب اثر ندهد، هیچ و بی اثر خواهد بود.(4) بنا بر این هیچ اطمینانی به این گونه امور نمی توان داشت. تنها به صورت تفریح و تفنن از سوی عده ایی سود جو به كار برده می شود. باید توجه داشت كه این گونه كارها علم شمرده نمی شود.
3- برای این كه مسلمانان تحت تأثیر این گونه امور و پیشگویی های شیادان قرار نگیرند، و خویشتن را تسلیم نادانی‌ها و خرافات ننمایند. اولیای دین نه تنها پیروان خود را از این قبیل كارهای موهوم و زیانبار بر حذر داشته اند، بلكه پذیرش سخنان این قبیل افراد را مخالفت با تعالیم الهی خوانده اند".(5) از این رو از سوی مراجع معظم تقلید این امور تحریم شده و رمالی و طالع بینی و مانند آن مطلبی خرافی است. مراجعه به رمال و طالع بین و فالگیر جایز نیست. پول گرفتن و پول دادن در برابر آن جائز نیست. مگر این كه دهنده پول آن را به عنوان هدیه بدهد.(6)
 

حاصل سخن اینكه:
مسیرهای انحرافی و اشتباهات ویرانگر در مسیر یادگیری و استفاده از این علم بسیار است. به این دلایل و دلایل دیگر پی‏گیری در مسیر این علم را توصیه نمی‏كنیم؛ گفتنی است كه تغییر اسم و مانند آن موجب تغییر طالع نمی شود و اساسا آن امور واقعیت ندارد. طالع‏بینی كه با نگاه كردن در ساعت، روز، ماه و سال به دنیا آمدن یك شخص و نگاه كردن به اوضاع ستارگان در آن وقت، حكم به آینده شخص می‏شود، نوعی نجوم احكامی است. در استعمال عامه به آینده بینی به وسیله رمل و مانند این ها طالع‏ بینی گفته می ‏شود. و باید توجه داشت این گونه طالع بینی ها اعتبار شرعی و علمی ندارد، بلكه بر اساس حدس و گمان است، اگر چه گاهی در برخی موارد مطابقت با واقع داشته باشد. برای رفع احتمالات با پرداخت صدقه و دعا می توان از عوارض آن به دور بود. نكته دیگر این كه باید توجه داشت كه این علوم ارتباطی با امور ماورایی و برخی خرافات مطرح در سطح جامعه نظیر آنچه در پرسش اشاره شده ندارند؛ اصولا علوم غریبه مانند جفر و رمل، علوم واقعی و قابل قبول هستند كه آموزش و به كار گیری آن ها توسط افراد قابل و دارای ظرفیت مشكلی ندارد.(7)
در زمینه كهانت و فال گیری و ... می‌توانید به كتب زیر مراجعه كنید:
- تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مكارم شیرازی و دیگران، ج 6، ص 319 ‍ـ 316. ج 12، ص 52. ج 13، ص 317. ج 15، ص 492.
- گناهان كبیره، ج 2، آیت الله شهید دستغیب، بخش سحر، ص 60 ـ 57.

پی‌نوشت‌ها :
1. طلاق(65)، آیه 3.
2. لقمان(31)، آیه 34.
3. جن(72)، آیه 26.
4. محمد بن یعقوب كلینی، الكافی، نشر دار الكتب الاسلامیه، تهران، 1380 ق، ج 8، ص 197.
5. روضة كافی، نشر پیشین، ج8، ‌ص 293.
6. جامع المسائل، نشر مطبوعات امیر قم 1376 ش ج 1، ص 630، مسئله 2202؛ آیت الله مكارم، استفتائات جدید، نشر مدرسه امام علی قم 1381 ص 156، س 563 و آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتائات نشر پیام عدالت تهران 1389 ش، س 1229.
7. علامه حسن ‏زاده آملی، هزار و یك كلمه، نشر موسسه فرهنگی رجا، تهران، 1375 ش، كلمه 343.


نویسنده: مصطفی سلیمانی http://sssaghi.mihanblog.com/

نوع مطلب : سحر و جادو، 
برچسب ها : کف بینی و طالع شناسی از دیدگاه اسلام، طالع بینی ها اعتبار شرعی و علمی ندارد، خرافه از دیدگاه اسلام، در مورد پیشگویی و طالع شناسی و كف بینی، سرنوشت انسان نباید از طریق طالع بینی و مانند آن تعیین شود، مرتبط بودن شخصیت انسان با متولد شدنش در ماه های متفاوت سال،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 فروردین 1399 05:46 ب.ظ

Whoa tons of wonderful info!
pharmeasy pharmacy times online pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies international pharmacy cialis canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription online pharmacies legitimate canadian pharmaceuticals
دوشنبه 7 مرداد 1398 12:43 ق.ظ

Seriously lots of excellent data!
canada medications information canadian pharmaceuticals stocks are canadian online pharmacies safe buy vistagra usa canadian online pharmacy northwest pharmacies online the best canadian online pharmacies global pharmacy canada canadian pharmacies-24h pharmacy onesource
یکشنبه 2 تیر 1398 01:16 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of forum posts!

cialis 200 dollar savings card does cialis cause gout click now buy cialis brand what is cialis estudios de cialis genricos cialis baratos compran uk cialis uk cialis billig generic cialis at walmart link for you cialis price
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:35 ق.ظ

Incredible a good deal of superb info!
cialis price thailand cialis from canada generic cialis at the pharmacy where do you buy cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis baratos compran uk wow cialis 20 online cialis wow look it cialis mexico cialis wir preise
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:15 ق.ظ

Amazing lots of terrific data!
tadalafil 20 mg prezzo di cialis in bulgaria il cialis quanto costa cialis pills dosagem ideal cialis cialis 5 mg buy cialis soft tabs for sale buy brand cialis cheap buy cialis cialis arginine interactio
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:24 ب.ظ

Thanks a lot, Ample knowledge!

wow cialis tadalafil 100mg cialis uk next day does cialis cause gout cialis taglich generic cialis 20mg uk cialis farmacias guadalajara cialis price in bangalore cialis 10 doctissimo cialis 5mg cialis in sconto
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:27 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of facts.

buying cialis in colombia prices on cialis 10 mg click now cialis from canada we recommend cialis best buy buy cialis online nz cialis lilly tadalafi cialis patent expiration bulk cialis cost of cialis cvs bulk cialis
شنبه 25 خرداد 1398 11:33 ق.ظ

You suggested that fantastically!
cialis without a doctor's prescription cialis generika in deutschland kaufen low dose cialis blood pressure cialis australia org cialis 20mg prix en pharmacie order cialis from india cialis online napol best generic drugs cialis prescription doctor cialis generic cialis pill online
جمعه 24 خرداد 1398 07:13 ق.ظ

You actually revealed this wonderfully!
prices for cialis 50mg cialis prices effetti del cialis cialis coupons printable weblink price cialis cialis coupons buy brand cialis cheap brand cialis generic cialis 5 mg para diabeticos does cialis cause gout
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:27 ق.ظ

With thanks, Ample posts.

we recommend cialis best buy cialis generico online canadian drugs generic cialis generic for cialis viagra vs cialis vs levitra cialis rckenschmerzen venta de cialis canada cialis coupons printable compare prices cialis uk canada discount drugs cialis
شنبه 18 خرداد 1398 10:28 ب.ظ

You actually revealed it perfectly.
price cialis best import cialis cialis 5mg cialis 200 dollar savings card tesco price cialis cialis 05 generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg buy cialis uk no prescription
جمعه 17 خرداد 1398 04:45 ب.ظ

You actually explained this terrifically!
estudios de cialis genricos comprar cialis navarr cialis arginine interactio chinese cialis 50 mg cialis 5 mg para diabeticos cialis daily new zealand cialis herbs 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets for sale cialis price in bangalore
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:31 ب.ظ
ブランド靴コピー-スーパーコピーブランドスーパーコピー時計、人気No.1の時計コピー通販
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:05 ب.ظ
スーパーコピー時計は2年無料保証になります。ロレックス、ウブロ、パネライ、ガガミラノスーパーコピー時計等ブランド時計コピー
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:06 ق.ظ

Perfectly voiced without a doubt! .
canada online pharmacies reviews canada online pharmacies canadian online pharmacies legal canada drug top rated canadian pharmacies online canadian medications by mail canadian pharcharmy online24 northwestpharmacy buy viagra now canadian pharmacy viagra
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:10 ب.ظ

You've made your point.
look here cialis cheap canada i recommend cialis generico buy cialis online cheapest cialis 50 mg soft tab how does cialis work cialis side effects dangers cialis qualitat prix cialis once a da look here cialis order on line cialis ahumada
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:22 ق.ظ

Thank you. Fantastic stuff.
generic low dose cialis cialis coupons cipla cialis online overnight cialis tadalafil cialis for sale cialis daily new zealand dose size of cialis wow cialis tadalafil 100mg click here to buy cialis cialis generico en mexico
سه شنبه 13 آذر 1397 10:53 ب.ظ

Wonderful postings. Thanks!
wow cialis tadalafil 100mg we like it safe cheap cialis cialis 5 mg effetti collateral cost of cialis cvs cialis online deutschland brand cialis generic we recommend cialis best buy cialis para que sirve cialis en mexico precio cialis generic tadalafil buy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:23 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis coupons look here cialis cheap canada cialis savings card cialis 100mg suppliers where to buy cialis in ontario cialis 5mg prix cialis dosage amounts achat cialis en suisse generic cialis levitra cialis lilly tadalafi
دوشنبه 12 آذر 1397 11:26 ق.ظ

Cheers, Loads of knowledge!

what is cialis click now buy cialis brand we like it safe cheap cialis buy cialis online cialis pills in singapore the best choice cialis woman comprar cialis 10 espa241a cialis dose 30mg cialis 5 mg funziona cialis cuantos mg hay
یکشنبه 11 آذر 1397 11:56 ب.ظ

Whoa plenty of helpful data.
generic cialis with dapoxetine cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg best price cialis dosage recommendations cialis en mexico precio cialis cost how does cialis work cialis 5 mg buy sialis only now cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:49 ق.ظ

Thank you. Loads of postings!

purchase once a day cialis cialis baratos compran uk cialis professional yohimbe buy cialis online nz buy cialis safe site to buy cialis online warnings for cialis cialis sicuro in linea 40 mg cialis what if i take achat cialis en europe
شنبه 10 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Wonderful material. Thank you!
buy cialis uk no prescription cialis with 2 days delivery cialis 20 mg cut in half cialis prezzo in linea basso precios cialis peru tadalafil generic safe site to buy cialis online generic cialis levitra cialis sale online ou trouver cialis sur le net
جمعه 9 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Beneficial forum posts. Cheers!
cialis 05 prices for cialis 50mg cialis tablets for sale cialis arginine interactio cialis en 24 hora cialis 5 mg funziona cialis canadian drugs cialis for daily use buy online cialis 5mg walgreens price for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:04 ب.ظ

Nicely spoken certainly! .
generic cialis levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne only here cialis pills cialis 20 mg best price price cialis wal mart pharmacy cialis arginine interactio brand cialis generic calis cost of cialis cvs cialis prices in england
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:39 ق.ظ

You made your point extremely well.!
cialis lowest price cialis prezzo al pubblico prices for cialis 50mg cialis cost order cialis from india female cialis no prescription does cialis cause gout cialis 5 mg para diabeticos chinese cialis 50 mg india cialis 100mg cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:22 ب.ظ

Valuable material. Many thanks!
generic cialis pill online prices on cialis 10 mg cialis farmacias guadalajara cialis in sconto cialis sans ordonnance non 5 mg cialis generici only best offers 100mg cialis cialis 5mg we like it safe cheap cialis achat cialis en europe
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Helpful tips. Many thanks!
achat cialis en europe brand cialis nl canadian discount cialis estudios de cialis genricos are there generic cialis cialis sale online cialis generique only here cialis pills cialis patentablauf in deutschland cialis canada
چهارشنبه 18 مهر 1397 10:58 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
generic levitra levitra online levitra 20mg generic levitra levitra generic cheap 20mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices buy levitra generic levitra 10 mg prezzo
شنبه 7 مهر 1397 09:46 ب.ظ

You revealed this superbly.
cialis tablets buy name brand cialis on line cialis kaufen wo cialis sans ordonnance cialis online cialis patentablauf in deutschland prezzo cialis a buon mercato low dose cialis blood pressure cialis kamagra levitra american pharmacy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

با سلام و احترام!
بازدیدکنندگان گرامی می توانند جهت دریافت پاسخ، سوالاتشان را مطرح نمایند.
ممنون می شوم که انتقادات خود را برایم بنویسید تا از تجربیات شما هم در أمر پاسخگویی استفاده کنم.
-----------------------------------------------
خواهشاً بدون معرفی منبع از مطالب این وبلاگ استفادۀ متنی نکنید!

مدیر وبلاگ : مصطفی سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
در چه زمینه ای بیشتر پاسخگو باشیم؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic