پاسخ به سوالات دینی؛ اخلاقی؛ تربیتی؛ جنسی؛ زناشویی؛ اجتماعی و غیره
سنگِ صبور [مصطفی سلیمانی]
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

جایگاه «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» در اسلام


	سرچرخانی چند هندو در یک مراسم آیینی در جامو.
پاسخگو: مصطفی سلیمانی

پرسش:
با سلام؛ بنده میخواستم یك سوالی درمورد انرژی درونی انسان یا هیپنوتیزم یا هاله ی دور جسم انسان اطلاعاتی دریافت كنم.
و اینكه میگویند میتوان انرژی درون انسان را فعال كرد و با آن به درمان خود پرداخت یا كارهای فراانسانی
انجام داد آیا درست است ؟ خداوند متعال این قدرت را درانسان نهاده است؟
آیا این كار شدنی است؟ با تشكر


پاسخ:
در بررسی های تاریخی به پدیده هایی برخورد می كنیم كه در هاله ایی از ابهام و تعابیر درست و نادرست قرار گرفته است و این ابهامات شرایطی را فراهم می آورند كه مرزهای واقعی این پدیده ها شناخته نشده و جایگاه واقعی آنها معرفی نگردد. یكی از این پدیده ها «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» است.
در هیپنوتیزم علاوه بر قدرت تفكر، امكان محبت، قضاوت، راه رفتن و غیره نیز وجود دارد. فكر هیپنوتیزم شونده بر روی موضوع خاصی (صحبت های هیپنوتیزور) تمركز فوق العاده ای می كند و بین او و فرد هیپنوتیزور ارتباط عاطفی خاصی بر قرار می شود كه در خواب نظیر آن را مشاهده نمی كنیم.
- «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» چیست؟
هیپنوتیزم یك حالت روحی خاص شبیه خواب آلودگی و القایی و ارادی است و در آن هشیاری و آگاهی سوژه (هیپنوتیزم شونده) فوق العاده افزایش می یابد. این آگاهی معمولاً بر روی مطالبی تمركز می كند كه توسط هیپنوتیزور به او ارائه می شود. درحالت هیپنوتیزم تلقین پذیری فرد و قدرت تخیلات و تصویر سازی ذهن افزایش می یابد و هر چه درجه هیپنوتیزم عمیق تر شود این خصوصیات نیز قویتر می گردند.(1)
امّا برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند كه هیپنوتیزم چیزی جز یك تمركز برتر نیست: «اصل هیپنوتیزم؛ تمركز روح است بر شخصی كه می خواهیم او را تحت تأثیر اراده خود قرار دهیم. با تمركز روح بر ارادۀ‌ خود، آنچه را می ‌خواهیم به طرف مقابل القاء می ‌كنیم كه با توجه به مجرد بودن نفسْ چنین امكانی در هر كس هست».(2)
- جایگاه «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» در اسلام:

جایگاه «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» در اسلام


	سرچرخانی چند هندو در یک مراسم آیینی در جامو.
پاسخگو: مصطفی سلیمانی

پرسش:
با سلام؛ بنده میخواستم یك سوالی درمورد انرژی درونی انسان یا هیپنوتیزم یا هاله ی دور جسم انسان اطلاعاتی دریافت كنم.
و اینكه میگویند میتوان انرژی درون انسان را فعال كرد و با آن به درمان خود پرداخت یا كارهای فراانسانی
انجام داد آیا درست است ؟ خداوند متعال این قدرت را درانسان نهاده است؟
آیا این كار شدنی است؟ با تشكر


پاسخ:
در بررسی های تاریخی به پدیده هایی برخورد می كنیم كه در هاله ایی از ابهام و تعابیر درست و نادرست قرار گرفته است و این ابهامات شرایطی را فراهم می آورند كه مرزهای واقعی این پدیده ها شناخته نشده و جایگاه واقعی آنها معرفی نگردد. یكی از این پدیده ها «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» است.
در هیپنوتیزم علاوه بر قدرت تفكر، امكان محبت، قضاوت، راه رفتن و غیره نیز وجود دارد. فكر هیپنوتیزم شونده بر روی موضوع خاصی (صحبت های هیپنوتیزور) تمركز فوق العاده ای می كند و بین او و فرد هیپنوتیزور ارتباط عاطفی خاصی بر قرار می شود كه در خواب نظیر آن را مشاهده نمی كنیم.
- «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» چیست؟
هیپنوتیزم یك حالت روحی خاص شبیه خواب آلودگی و القایی و ارادی است و در آن هشیاری و آگاهی سوژه (هیپنوتیزم شونده) فوق العاده افزایش می یابد. این آگاهی معمولاً بر روی مطالبی تمركز می كند كه توسط هیپنوتیزور به او ارائه می شود. درحالت هیپنوتیزم تلقین پذیری فرد و قدرت تخیلات و تصویر سازی ذهن افزایش می یابد و هر چه درجه هیپنوتیزم عمیق تر شود این خصوصیات نیز قویتر می گردند.(1)
امّا برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند كه هیپنوتیزم چیزی جز یك تمركز برتر نیست: «اصل هیپنوتیزم؛ تمركز روح است بر شخصی كه می خواهیم او را تحت تأثیر اراده خود قرار دهیم. با تمركز روح بر ارادۀ‌ خود، آنچه را می ‌خواهیم به طرف مقابل القاء می ‌كنیم كه با توجه به مجرد بودن نفسْ چنین امكانی در هر كس هست».(2)
- جایگاه «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» در اسلام:
قطعاً نیروى اراده انسان، قدرت و توانایی فراوانى دارد و هنگامى كه در پرتو ریاضت هاى نفسانى قوی تر شود، كارش به جایى مى ‏رسد كه در موجودات محیط خود تأثیر مى‏ گذارد. ریاضت ها گاهى مشروع و گاهى نامشروع است. ریاضت هاى مشروع در نفوس پاك، نیروى سازنده ایجاد مى‏ كند، و ریاضت هاى نامشروع نیروى شیطانى، و هر دو ممكن است منشأ خارق عادت گردد كه در اوّلى مثبت و سازنده و در دومی مخرّب است.(3)
از آنجا كه پدیدۀ هیپنوتیزم یكی از مسائل نسبتاً جدید در منابع دینی است، سخن از آن در میان علمای گذشته كمتر به چشم می خورد، و علمای معاصر نیز، این موضوع را بیشتر ذیل بحث از سحر و جادو آورده اند.
- توضیح بیشتر مسأله:
توضیح آن كه امروزه علومی از قبیل خواب مغناطیسى، هیپنوتیزم، مانیه ‏تیزم و تله ‏پاتى وجود دارد كه در گذشته ساحران با استفاده از آنها برنامه‏ هاى خود را عملى مى ‏ساختند.
البته این علوم نیز از علوم مثبتى است كه مى ‏تواند در بسیارى از شئون زندگى مورد بهره‏ بردارى صحیح قرار گیرد، ولى ساحران از آن سوء استفاده مى ‏كردند و براى فریب مردم، آنها را به كار مى ‏گرفتند. لذا اگر امروز هم كسى از آنها چنین استفاده‏ اى در برابر مردم بی خبر داشته باشد، در حكم سحر بوده و جایز نخواهد بود، و این جایز نبودن هم فلسفه ‏هاى متعددى را داراست، از جمله:
1. خارج ساختن مسیر زندگى از مجراى عادى و طبیعى؛
2. زمینه بسیارى از فریبكارى‏ ها و شیادى‏ ها چنان كه هم اكنون از طریق هیپنوتیزم و اسپریتسم و در گذشته از طریق سحر و جادو و فالگیرى مرسوم بوده است.
3. احیاناً موجب كشف و افشاى اسرار دیگران شدن؛ زیرا یكى از كارهاى خواب واره‏گر خواندن ذهن شخص مورد نظر است.
4. تصرف غیر اختیارى در نفوس دیگران.
- «هیپنوتیزم» از دیدگاه فقهاء:
در هر حال، فقها در این موضوع دیدگاه های مختلفی دارند:
1- برخی هیپنوتیزم را به طور مطلق حرام می دانند؛ مانند این كه امام خمینی(ره) در پاسخ به پرسشی می گوید: هیپنوتیزم جایز نیست.(4)
2- برخی دیگر نیز با شرایطی هیپنوتیزم را جایز شمرده اند، كه در زیر چند نمونه بیان می شود:(5)
آیت الله خامنه ای: بطور كلى یادگیرى هیپنوتیزم و استفاده از آن به غرض عقلائى حلال و قابل ملاحظه، اشكال ندارد به شرط اینكه با رضایت و موافقت كسى باشد كه مى‏خواهد به خواب مصنوعى برود و ضرر معتنابهى هم براى او نداشته باشد.(6)
آیت الله مكارم شیرازی: استفاده از هیپنوتیزم براى مقاصد طبّى و مانند آن مشروع است، مشروط بر اینكه تجربه و آگاهى كافى داشته باشد، و آثار منفى و خلاف شرعى بر آن مترتب نگردد. ولى براى كشف امور پنهانى، یا اطّلاع از گذشته و آینده و حال جایز نیست.(7)
آیت الله تبریزی: در هیپنوتیزم، چنانچه خوف ضرر بر كسى كه این عمل با او انجام مى‌گیرد یا شخصى دیگر داده شود جایز نیست.(8)
آیت الله گلپایگانی: هیپنوتیزم حرام است و براى معالجه [بیمار]، در صورتى كه طریق معالجه منحصر به آن باشد و موجب كشف اسرار دیگران نشود اشكال ندارد.(9)
پی نوشت ها:
1. اورماند، مك گیل، دائرة المعارف هیپنوتیزم، مترجم جمالیان، سید رضا، انتشارات جمال الحق، چاپ اول، تهران، 1372 ش. ص 149.
2. طاهرزاده، اصغر، جایگاه جنّ، شیطان و جادوگر در عالم، لُب‌المیزان، اصفهان، 1388ش. ص57.
3. مكارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الكتب الإسلامیة، تهران‏، اول، ‏1374 ش. ج‏1، ص 381.
4. پرسش این گونه است: «آیا هیپنوتیزم از نظر اسلام حرام است؟ اگر هیپنوتیزم در جهت انجام عمل خیر و نیكو انجام شود چه حكمى دارد؟»؛ خمینی، روح الله، استفتاءات ، دفتر انتشارات اسلامی، 1۳۶۶ش. ج‏2، ص 22.
5.. جهت آگاهی از نظر سایر مراجع به سایت های ایشان مراجعه كنید.
6. امام خمینى، توضیح المسائل (محشّٰى)، محقق و مصحح: بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ هشتم، 1424ق. ج‏2، ص 981.
7.مكارم شیرازى، ناصر، احكام پزشكى، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم، چاپ اول، 1429 ق. ص 45، س 115.
8. تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، قم، اول، بی تا. ج‌2، ص 460،س 1864.
9. گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، دار القرآن الكریم، قم، دوم، 1409 ه‍ ق. ج‌5، ص 299،س 609.

نوع مطلب : سحر و جادو، خواب، 
برچسب ها : جایگاه «هیپنوتیزم» و «انرژی درمانی» در اسلام، هیپنوتیزم از دیدگاه فقهاء، دائرة المعارف هیپنوتیزم، شیطان و جادوگر در عالم، آیا هیپنوتیزم از نظر اسلام حرام است، یادگیرى هیپنوتیزم،
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ

با سلام و احترام!
بازدیدکنندگان گرامی می توانند جهت دریافت پاسخ، سوالاتشان را مطرح نمایند.
ممنون می شوم که انتقادات خود را برایم بنویسید تا از تجربیات شما هم در أمر پاسخگویی استفاده کنم.
-----------------------------------------------
خواهشاً بدون معرفی منبع از مطالب این وبلاگ استفادۀ متنی نکنید!

مدیر وبلاگ : مصطفی سلیمانی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
در چه زمینه ای بیشتر پاسخگو باشیم؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات